Thời hạn ra quyết định hành chính có tính ngày nghỉ không? Thời hạn xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu là bao lâu?

Ngày hỏi:25/05/2022

Thời hạn ra quyết định hành chính có tính ngày nghỉ không? Thời hạn xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu là bao lâu? Xử lý người vi phạm để quá thời hạn nộp phạt đối với hành vi vi phạm hành chính.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Thời hạn ra quyết định hành chính có tính ngày nghỉ không?

Xin hỏi luật sư: Ngày tính trong xử phạt vi phạm hành chính có tính ngày nghỉ không ạ? Xin trân thành cảm ơn
Duy Tiên

Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 66 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012 được sửa đổi bởi Khoản 34 Điều 1 Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi 2020 thì Thời hạn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính như sau:

1. Thời hạn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính được quy định như sau:

a) Đối với vụ việc không thuộc trường hợp quy định tại điểm b và điểm c khoản này, thời hạn ra quyết định xử phạt là 07 ngày làm việc, kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính; vụ việc thuộc trường hợp phải chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền xử phạt thì thời hạn ra quyết định xử phạt là 10 ngày làm việc, kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 63 của Luật này;

b) Đối với vụ việc mà cá nhân, tổ chức có yêu cầu giải trình hoặc phải xác minh các tình tiết có liên quan quy định tại Điều 59 của Luật này thì thời hạn ra quyết định xử phạt là 01 tháng, kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính;

c) Đối với vụ việc thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản này mà đặc biệt nghiêm trọng, có nhiều tình tiết phức tạp, cần có thêm thời gian để xác minh, thu thập chứng cứ thì thời hạn ra quyết định xử phạt là 02 tháng, kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính.

Tại Điều 8 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012 quy định:

Điều 8. Cách tính thời gian, thời hạn, thời hiệu trong xử lý vi phạm hành chính

1. Cách tính thời hạn, thời hiệu trong xử lý vi phạm hành chính được áp dụng theo quy định của Bộ luật dân sự, trừ trường hợp trong Luật này có quy định cụ thể thời gian theo ngày làm việc.

2. Thời gian ban đêm được tính từ 22 giờ ngày hôm trước đến 06 giờ ngày hôm sau.

Bên cạnh đó, tại Điều 144 Bộ luật dân sự 2015 quy định:

Điều 144. Thời hạn

1. Thời hạn là một khoảng thời gian được xác định từ thời điểm này đến thời điểm khác.

2. Thời hạn có thể được xác định bằng phút, giờ, ngày, tuần, tháng, năm hoặc bằng một sự kiện có thể sẽ xảy ra.

Như vậy, cách tính thời gian, thời hạn, thời hiệu trong xử lý vi phạm hành chính được áp dụng theo quy định Bộ Luật dân sự, trừ trường hợp cụ thể theo ngày làm việc. Do đó, theo quy định trên thì thời hạn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính là áp dụng thời gian liên tục, bao gồm cả ngày nghỉ.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi đối với yêu cầu hỗ trợ của bạn.

Thời hạn xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu là bao lâu?

Ban biên tập cho tôi hỏi: Theo quy định thì thời hạn xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu là bao lâu?

Trả lời:

Thời hạn xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu quy định tại Khoản 3 Điều 82 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012, cụ thể như sau:

- Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày có quyết định tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, cơ quan có thẩm quyền phải xử lý theo quy định tại khoản 1 Điều này.

- Quá thời hạn này mà không thực hiện thì cơ quan có thẩm quyền phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.

Xử lý người vi phạm để quá thời hạn nộp phạt đối với hành vi vi phạm hành chính

Vừa qua, tôi có bị cảnh sát giao thông thổi phạt vi phạm hành chính, nay gần đến ngày nộp phạt nhưng tôi không muốn nộp thì có được không? Trường hợp để quá thời hạn nộp phạt đối với hành vi vi phạm hành chính thì tôi bị xử lý như thế nào?

(dương***@gmail.com)

Trả lời:

Tại Khoản 1 Điều 78 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012 có quy định:

- Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt, cá nhân, tổ chức bị xử phạt phải nộp tiền phạt tại Kho bạc Nhà nước hoặc nộp vào tài khoản của Kho bạc Nhà nước được ghi trong quyết định xử phạt, trừ trường hợp đã nộp tiền phạt quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này.

- Nếu quá thời hạn nêu trên, thì sẽ bị cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt và cứ mỗi ngày chậm nộp phạt thì cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Như vậy, khi đã quá hạn mà bạn vẫn chưa nộp phạt thì bạn có thể bị cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt đồng thời cứ mỗi ngày chậm nộp phạt thì cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp. Do đó, bạn hãy nân nhắc mà nộp phạt đúng ngày để tránh sai lại càng sai nhé.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin