Phòng công chứng có thể thu thêm phí ngoài phí công chứng không?

Ngày hỏi:25/05/2022

Phòng công chứng có thể thu thêm phí ngoài phí công chứng không? Quyền của tổ chức hành nghề công chứng? Tôi đã đi thực hiện công chứng và trong quá trình công chứng có thỏa thuận thêm về chi phí khác ngoài chi phí công chứng xin hỏi là chi phí thêm ngoài công chứng này có đúng quy định không? 

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Phòng công chứng có thể thu thêm phí ngoài phí công chứng không?

Căn cứ theo Điều 68 Luật Công chứng 2014 quy định về chi phí khác như sau:

1. Trường hợp người yêu cầu công chứng đề nghị xác minh, giám định hoặc thực hiện công chứng ngoài trụ sở của tổ chức hành nghề công chứng thì người yêu cầu công chứng phải trả chi phí để thực hiện việc đó.

Mức chi phí do người yêu cầu công chứng và tổ chức hành nghề công chứng thỏa thuận. Tổ chức hành nghề công chứng không được thu chi phí cao hơn mức chi phí đã thỏa thuận.

2. Tổ chức hành nghề công chứng phải niêm yết rõ nguyên tắc tính chi phí khác và có trách nhiệm giải thích rõ cho người yêu cầu công chứng về các chi phí cụ thể đó.

Bên cạnh đó, tại Điểm đ Khoản 1 Điều 7 Luật Công chứng 2014 quy định về các hành vi bị nghiêm cấm như sau:

đ) Nhận, đòi hỏi tiền hoặc lợi ích khác từ người yêu cầu công chứng ngoài phí công chứng, thù lao công chứng và chi phí khác đã được xác định, thỏa thuận; nhận, đòi hỏi tiền hoặc lợi ích khác từ người thứ ba để thực hiện hoặc không thực hiện việc công chứng gây thiệt hại cho người yêu cầu công chứng và cá nhân, tổ chức có liên quan;

Như vậy, theo quy định hiện hành thì văn phòng công chứng ngoài phí công chứng thì sẽ có thù lao công chứng và chi phí khác việc bạn chi trả mức phí này có sự thỏa thuận từ trước nên đây được xem là chi phí khác. Theo quy định chỉ cấm đối với mức phí ngoài 03 mức phí vừa nêu. Do đó, chỉ trong trường hợp văn phòng công chứng thu thêm tiền ngoài những chi phí đã thỏa thuận thì mới vi phạm điều cấm của pháp luật.

Quyền của tổ chức hành nghề công chứng?

Theo Điều 32 Luật Công chứng 2014 quy định về quyền của tổ chức hành nghề công chứng như sau:

1. Ký hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động với công chứng viên quy định tại điểm a và điểm c khoản 1 Điều 34 của Luật này và các nhân viên làm việc cho tổ chức mình.

2. Thu phí công chứng, thù lao công chứng, chi phí khác.

3. Cung cấp dịch vụ công chứng ngoài ngày, giờ làm việc của cơ quan hành chính nhà nước để đáp ứng nhu cầu công chứng của nhân dân.

4. Được khai thác, sử dụng thông tin từ cơ sở dữ liệu công chứng quy định tại Điều 62 của Luật này.

5. Các quyền khác theo quy định của Luật này và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.