Mua đất tại Bình Thuận, thường trú ở TP. Hồ Chí Minh thì công chứng hợp đồng mua bán ở đâu?

Ngày hỏi:07/10/2022

Mua đất tại Bình Thuận, thường trú ở TP. Hồ Chí Minh thì công chứng hợp đồng mua bán tại đâu? Thời hạn công chứng hợp đồng mua bán đất đai? Mua đất tại Bình Thuận, thường trú ở TP. Hồ Chí Minh thì công chứng hợp đồng mua bán tại đâu? Chào anh chị, tôi có mua mảnh đất tại Bình Thuận, tôi và bên bán đều thường trú ở Thành phố Hồ Chí Minh thì hợp đồng mua bán giữa tôi với bên bán sẽ công chứng ở đâu? Nhờ anh chị tư vấn. Cảm ơn anh chị.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Mua đất tại Bình Thuận, thường trú ở TP. Hồ Chí Minh thì công chứng hợp đồng mua bán tại đâu?

Tại Điều 42 Luật Công chứng 2014 có quy định về phạm vi công chứng hợp đồng, giao dịch về bất động sản như sau:

Công chứng viên của tổ chức hành, nghề công chứng chỉ được công chứng hợp đồng, giao dịch về bất động sản trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi tổ chức hành nghề công chứng đặt trụ sở, trừ trường hợp công chứng di chúc, văn bản từ chối nhận di sản là bất động sản và văn bản ủy quyền liên quan đến việc thực hiện các quyền đối với bất động sản.

Căn cứ theo quy định hiện hành, trong trường hợp bạn mua đất tại Bình Thuận thì bạn sẽ phải tiến hành công chứng hợp đồng mua bán trong phạm vi tỉnh Bình Thuận.

Thời hạn công chứng hợp đồng mua bán đất đai?

Tại Điều 43 Luật Công chứng 2014 có quy định về thời hạn công chứng như sau:

1. Thời hạn công chứng được xác định kể từ ngày thụ lý hồ sơ yêu cầu công chứng đến ngày trả kết quả công chứng. Thời gian xác minh, giám định nội dung liên quan đến hợp đồng, giao dịch, niêm yết việc thụ lý công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản, văn bản khai nhận di sản, dịch giấy tờ, văn bản không tính vào thời hạn công chứng.

2. Thời hạn công chứng không quá 02 ngày làm việc; đối với hợp đồng, giao dịch có nội dung phức tạp thì thời hạn công chứng có thể kéo dài hơn nhưng không quá 10 ngày làm việc.

Theo đó, thời hạn công chứng hợp đồng mua bán đất đai là không quá 02 ngày làm việc, đối với hợp đồng phức tạp thì thời hạn công chứng có thể kéo dài hơn nhưng không quá 10 ngày làm việc.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.