Có được đăng ký thường trú ở Thành phố Hồ Chí Minh khi đã mua nhà ở tại đây không?

Ngày hỏi:07/10/2022

Có được đăng ký thường trú ở Thành phố Hồ Chí Minh khi đã mua nhà ở tại đây hay không? Trẻ mồ côi được nuôi dưỡng tại chùa có được đăng ký thường trú tại chùa hay không? Chào anh chị, cho tôi hỏi tôi đang sinh sống tại Bình Thuận và đang làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Vừa rồi tôi mới mua nhà (đã có giấy tờ đây đủ) tại Thành phố Hồ Chí Minh thì tôi có được đăng ký thường trú ở đây hay không? Nhờ anh chị tư vấn. Cảm ơn anh chị rất nhiều.

 

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Có được đăng ký thường trú ở Thành phố Hồ Chí Minh khi đã mua nhà ở tại đây hay không?

Tại Điều 20 Luật Cư trú 2020 có quy định về điều kiện đăng ký thường trú như sau:

1. Công dân có chỗ ở hợp pháp thuộc quyền sở hữu của mình thì được đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp đó.

2. Công dân được đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp không thuộc quyền sở hữu của mình khi được chủ hộ và chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp đó đồng ý trong các trường hợp sau đây:

a) Vợ về ở với chồng; chồng về ở với vợ; con về ở với cha, mẹ; cha, mẹ về ở với con;

b) Người cao tuổi về ở với anh ruột, chị ruột, em ruột, cháu ruột; người khuyết tật đặc biệt nặng, người khuyết tật nặng, người không có khả năng lao động, người bị bệnh tâm thần hoặc bệnh khác làm mất khả năng nhận thức, khả năng điều khiển hành vi về ở với ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột, bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột, cháu ruột, người giám hộ;

c) Người chưa thành niên được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý hoặc không còn cha, mẹ về ở với cụ nội, cụ ngoại, ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột, bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột; người chưa thành niên về ở với người giám hộ.

...

Căn cứ quy định hiện hành, khi công dân có chỗ ở hợp pháp thuộc quyền sở hữu của mình thì được đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp đó. Chính vì vậy, bạn có thể được đăng ký thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh khi bạn đã có nhà tại đây.

Trẻ mồ côi được nuôi dưỡng tại chùa có được đăng ký thường trú tại chùa hay không?

Tại Khoản 4 Điều 20 Luật Cư trú 2020 có quy định về điều kiện đăng ký thường trú như sau:

4. Công dân được đăng ký thường trú tại cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo có công trình phụ trợ là nhà ở khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Người hoạt động tôn giáo được phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử, thuyên chuyển đến hoạt động tôn giáo tại cơ sở tôn giáo;

b) Người đại diện cơ sở tín ngưỡng;

c) Người được người đại diện hoặc ban quản lý cơ sở tín ngưỡng đồng ý cho đăng ký thường trú để trực tiếp quản lý, tổ chức hoạt động tín ngưỡng tại cơ sở tín ngưỡng;

d) Trẻ em, người khuyết tật đặc biệt nặng, người khuyết tật nặng, người không nơi nương tựa được người đại diện hoặc ban quản lý cơ sở tín ngưỡng, người đứng đầu hoặc người đại diện cơ sở tôn giáo đồng ý cho đăng ký thường trú.

Theo đó, trẻ mồ côi được nuôi dưỡng tại chùa được đăng ký thường trú tại chùa nếu được người đại diện hoặc ban quản lý cơ sở tín ngưỡng, người đứng đầu hoặc người đại diện cơ sở tôn giáo đồng ý cho đăng ký thường trú.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.