Học sinh dân tộc thiểu số hạnh kiểm tốt, học lực trung bình có được học đại học theo chế độ cử tuyển hay không?

Ngày hỏi:23/05/2022

Học sinh dân tộc thiểu số hạnh kiểm tốt, học lực trung bình có được học đại học theo chế độ cử tuyển không? Quyền của người học theo chế độ cử tuyển như thế nào? Em là người dân tộc thiểu số, có điều kiện gia đình khoc khăn. Vì gia đình khó khăn nên em phải làm việc phụ giúp gia đình nên em tôt nghiệp THPT với kết quả lớp 12 hạn kiểm tốt và học lực trung bình. Cho em hỏi với kết quả đó em có thể học đại học với chế độ cử tuyển không ạ? Xin cảm ơn!

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Học sinh dân tộc thiểu số hạnh kiểm tốt, học lực trung bình có được học đại học theo chế độ cử tuyển không?

Căn cứ Điều 3 Nghị định 141/2020/NĐ-CP quy định về học cử tuyển như sau:

1. Cử tuyển là việc tuyển sinh qua phương thức xét tuyển vào đại học, cao đẳng, trung cấp đối với người học được quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định này.

2. Dân tộc thiểu số rất ít người và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được xác định theo quy định của pháp luật hiện hành.

3. Vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn có rất ít cán bộ, công chức, viên chức là người dân tộc thiểu số là xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn có tỷ lệ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là người dân tộc thiểu số chưa đạt theo quy định:

a) Xã có tỷ lệ người dân tộc thiểu số từ 10% đến dưới 30% tổng dân số của xã: tỷ lệ cán bộ, công chức cấp xã, viên chức làm việc trên địa bàn xã người dân tộc thiểu số phải đạt tối thiểu là 15% tổng số cán bộ, công chức cấp xã và viên chức làm việc trên địa bàn xã;

b) Xã có tỷ lệ người dân tộc thiểu số từ 30% đến dưới 50% tổng dân số của xã: tỷ lệ cán bộ, công chức cấp xã, viên chức làm việc trên địa bàn xã người dân tộc thiểu số phải đạt tối thiểu là 30% tổng số cán bộ, công chức cấp xã và viên chức làm việc trên địa bàn xã;

c) Xã có tỷ lệ người dân tộc thiểu số từ 50% đến dưới 70% tổng dân số của xã: tỷ lệ cán bộ, công chức cấp xã, viên chức làm việc trên địa bàn xã người dân tộc thiểu số phải đạt tối thiểu là 40% tổng số cán bộ, công chức cấp xã và viên chức làm việc trên địa bàn xã;

d) Xã có tỷ lệ người dân tộc thiểu số trên 70% tổng dân số của xã: tỷ lệ cán bộ, công chức cấp xã, viên chức làm việc trên địa bàn xã người dân tộc thiểu số phải đạt tối thiểu là 50% tổng số cán bộ, công chức cấp xã và viên chức làm việc trên địa bàn xã.

Căn cứ Khoản 1, Khoản 2 Điều 6 Nghị định trên quy định về tiêu chuẩn tuyển sinh theo chế độ cử tuyển như sau:

1. Tiêu chuẩn chung

a) Thường trú từ 05 năm liên tục trở lên tính đến năm tuyển sinh tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; có cha mẹ đẻ hoặc cha mẹ nuôi (hoặc có một trong hai bên là cha đẻ hoặc mẹ đẻ, cha nuôi hoặc mẹ nuôi), người trực tiếp nuôi dưỡng sống tại vùng này;

b) Đạt các tiêu chuẩn sơ tuyển đối với các ngành, nghề có yêu cầu sơ tuyển;

c) Không quá 22 tuổi tính đến năm tuyển sinh, có đủ sức khỏe theo quy định hiện hành.

2. Ngoài tiêu chuẩn chung quy định tại khoản 1 Điều này, người học. được cử tuyển vào đại học phải đáp ứng các tiêu chuẩn cụ thể sau:

a) Tốt nghiệp trung học phổ thông;

b) Xếp loại hạnh kiểm các năm học của cấp học trung học phổ thông đạt loại tốt;

c) Xếp loại học lực năm cuối cấp đạt loại khá trở lên;

d) Có thời gian học đủ 03 năm học và tốt nghiệp trung học phổ thông tại trường thuộc địa bàn tuyển sinh theo quy định hoặc tại trường phổ thông dân tộc nội trú.

Theo đó, để có thể học đại học theo chế độ cử tuyển thì bạn phải là dân tộc thiểu số ít người và ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Một trong những tiêu chí học đại học theo chế độ cử tuyển là xếp loại học lực năm cuối cấp đạt loại khá trở lên. Như vậy, với điều kiện của bạn thì bạn không thể học đại học theo chế độ cử tuyển.

Quyền của người học theo chế độ cử tuyển như thế nào?

Căn cứ Khoản 1 Điều 5 Nghị định trên quy định về quyền của người học theo chế độ cử tuyển như sau:

a) Được thông tin đầy đủ về chế độ cử tuyển;

b) Được cấp học bổng, miễn học phí và hường các chế độ ưu tiên khác theo quy định hiện hành của Nhà nước trong thời gian đào tạo;

c) Được tiếp nhận hồ sơ để xét tuyển và bố trí việc làm sau khi tốt nghiệp.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Căn cứ pháp lý:

  • Đang cập nhật

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin