Người lao động không chấp nhận kỷ luật lao động thì giải quyết thế nào?

Ngày hỏi:21/05/2022

Người lao động không chấp nhận kỷ luật lao động thì giải quyết thế nào? Trường hợp nào áp dụng hình thức kỷ luật sa thải? Doanh nghiệp tôi vừa đưa ra kỷ luật một người lao động với hình thức sa thải nhưng người này không chấp hành. Xin hỏi vậy chúng tôi cần giải quyết thế nào? 

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Người lao động không chấp nhận kỷ luật lao động thì giải quyết thế nào?

Căn cứ Điều 6 Bộ luật lao động 2019 quy định về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động như sau:

1. Người sử dụng lao động có các quyền sau đây:

a) Tuyển dụng, bố trí, quản lý, điều hành, giám sát lao động; khen thưởng và xử lý vi phạm kỷ luật lao động;

b) Thành lập, gia nhập, hoạt động trong tổ chức đại diện người sử dụng lao động, tổ chức nghề nghiệp và tổ chức khác theo quy định của pháp luật;

c) Yêu cầu tổ chức đại diện người lao động thương lượng với mục đích ký kết thỏa ước lao động tập thể; tham gia giải quyết tranh chấp lao động, đình công; đối thoại, trao đổi với tổ chức đại diện người lao động về các vấn đề trong quan hệ lao động, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của người lao động;

d) Đóng cửa tạm thời nơi làm việc;

đ) Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

Theo Khoản 2 Điều 5 Bộ luật lao động 2019 quy định về nghĩa vụ của người lao động như sau:

a) Thực hiện hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể và thỏa thuận hợp pháp khác;

b) Chấp hành kỷ luật lao động, nội quy lao động; tuân theo sự quản lý, điều hành, giám sát của người sử dụng lao động;

c) Thực hiện quy định của pháp luật về lao động, việc làm, giáo dục nghề nghiệp, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và an toàn, vệ sinh lao động.

Như vậy, theo quy định hiện hành thì người lao động có nghĩa vụ phải chấp hành kỷ luật lao động, trong trường hợp người lao động không thực hiện việc kỷ luật doanh nghiệp bạn có thể buộc người lao động thực hiện nghĩa vụ chấp hành. Bên cạnh đó, bạn cũng cần làm việc lại với người lao động trước khi dẫn đến tranh chấp lao động. Trong trường hợp người lao động khởi kiện vụ việc lao động thì phía doanh nghiệp bạn có quyền tham gia giải quyết tranh chấp này.

Trường hợp nào áp dụng hình thức kỷ luật sa thải?

Theo Điều 125 Bộ luật lao động 2019 quy định về việc áp dụng hình thức xử lý kỷ luật sa thải như sau:

Hình thức xử lý kỷ luật sa thải được người sử dụng lao động áp dụng trong trường hợp sau đây:

1. Người lao động có hành vi trộm cắp, tham ô, đánh bạc, cố ý gây thương tích, sử dụng ma túy tại nơi làm việc;

2. Người lao động có hành vi tiết lộ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của người sử dụng lao động, có hành vi gây thiệt hại nghiêm trọng hoặc đe dọa gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về tài sản, lợi ích của người sử dụng lao động hoặc quấy rối tình dục tại nơi làm việc được quy định trong nội quy lao động;

3. Người lao động bị xử lý kỷ luật kéo dài thời hạn nâng lương hoặc cách chức mà tái phạm trong thời gian chưa xóa kỷ luật. Tái phạm là trường hợp người lao động lặp lại hành vi vi phạm đã bị xử lý kỷ luật mà chưa được xóa kỷ luật theo quy định tại Điều 126 của Bộ luật này;

4. Người lao động tự ý bỏ việc 05 ngày cộng dồn trong thời hạn 30 ngày hoặc 20 ngày cộng dồn trong thời hạn 365 ngày tính từ ngày đầu tiên tự ý bỏ việc mà không có lý do chính đáng.

Trường hợp được coi là có lý do chính đáng bao gồm thiên tai, hỏa hoạn, bản thân, thân nhân bị ốm có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền và trường hợp khác được quy định trong nội quy lao động.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin