Kết quả về hạ tầng kỹ thuật thực hiện kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng hải quan điện tử giai đoạn 2016 - 2020?

Ngày hỏi:20/05/2022

Kết quả về hạ tầng kỹ thuật thực hiện kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng hải quan điện tử giai đoạn 2016 - 2020? Kết quả về nguồn nhân lực khi thực hiện kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng hải quan điện tử giai đoạn 2016 - 2020? Mong được giải đáp

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Kết quả về hạ tầng kỹ thuật thực hiện kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng hải quan điện tử giai đoạn 2016 - 2020

Căn cứ Tiểu Mục 1.2 Mục 1 Kế hoạch chuyển đổi số ngành hải quan đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 Ban hành kèm theo Quyết định 707/QĐ-TCHQ năm 2022 quy định về hạ tầng kỹ thuật như sau:

1.2. Về hạ tầng kỹ thuật

Hạ tầng thiết bị kỹ thuật công nghệ thông tin đã được Tổng cục Hải quan chú trọng qui hoạch, đầu tư nâng cấp đồng bộ theo nhiều giai đoạn theo mô hình xử lý tập trung, luôn ứng dụng những công nghệ mới hiện đại để sẵn sàng đáp ứng yêu cầu triển khai các hệ thống ứng dụng của ngành. Những hạng mục chính cụ thể như sau:

- Trung tâm dữ liệu chính (DC) của ngành Hải quan đặt tại tòa nhà riêng 5 tầng, thiết kế thi công đồng bộ theo tiêu chuẩn Quốc tế Tier 3.

- Hệ thống mạng diện rộng Hải quan nằm trong hạ tầng truyền thông thống nhất ngành Tài chính kết nối Tổng cục với toàn bộ các Cục, Chi cục Hải quan và kết nối với Chính phủ, các Bộ ngành, các cơ quan tổ chức, doanh nghiệp liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu cũng như phục vụ triển khai cơ chế Một cửa quốc gia và ASEAN.

- Hệ thống trang máy chủ, lưu trữ tại Trung tâm dữ liệu được qui hoạch, thiết kế, triển khai theo mô hình ảo hóa - điện, toán đám mây, cho phép sử dụng nhiều nền tảng công nghệ khác nhau, dễ dàng nâng cấp, mở rộng theo nhu cầu sử dụng thực tế.

- Thông qua Hệ thống quản trị, giám sát tập trung, đội ngũ cán bộ kỹ thuật của Trung tâm thực hiện giám sát vận hành 24/7 toàn bộ hạ tầng kỹ thuật và các hệ thống CNTT tại Trung tâm dữ liệu, xử lý kịp thời những sự cố phát sinh, đảm bảo hệ thống CNTT luôn hoạt động ổn định, an toàn an ninh.

Kết quả về nguồn nhân lực khi thực hiện kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng hải quan điện tử giai đoạn 2016 - 2020

Căn cứ Tiểu Mục 1.2 Mục 1 Kế hoạch chuyển đổi số ngành hải quan đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 Ban hành kèm theo Quyết định 707/QĐ-TCHQ năm 2022 quy định về nguồn nhân lực như sau:

1.5. Nguồn nhân lực

Đến nay, toàn Ngành có hơn gần 600 cán bộ, công chức chuyên trách tin học, trong đó Cục Công nghệ thông tin và các đơn vị trực thuộc Tổng cục Hải quan có 168 cán bộ, công chức; 35 Cục Hải quan tỉnh, thành phố có khoảng 390 cán bộ, công chức. Đội ngũ cán bộ, công chức chuyên trách tin học trong toàn Ngành được trải dài trong phạm vi toàn quốc, cơ bản đủ năng lực và chuyên môn để triển khai ứng dụng CNTT và chuyển đổi số trong Ngành Hải quan.

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin