Chi nhánh có phải đăng ký nội quy lao động không?

Ngày hỏi:20/05/2022

Chi nhánh có phải đăng ký nội quy lao động không? Trình tự đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp như thế nào? Công ty tôi có trụ sở chính ở TP Hồ Chí Minh đã gửi nội quy lao động đến Sở Lao động- Thương binh và Xã hội. Công ty tôi còn có chi nhánh ở Bình Dương. Xin hỏi chi nhánh Bình Dương có phải làm thủ tục đăng ký nội quy nữa không? Xin cảm ơn!

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Chi nhánh có phải đăng ký nội quy lao động không?

Căn cứ Điều 119 Bộ luật Lao động 2019 quy định về đăng ký nội quy lao động như sau:

1. Người sử dụng lao động sử dụng từ 10 người lao động trở lên phải đăng ký nội quy lao động tại cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi người sử dụng lao động đăng ký kinh doanh.

Căn cứ Khoản 1, Khoản 3, Khoản 4 Điều 69 Nghị định 145/2020/NĐ-CP quy định về nội quy lao động như sau:

1. Người sử dụng lao động phải ban hành nội quy lao động, nếu sử dụng từ 10 người lao động trở lên thì nội quy lao động phải bằng văn bản, nếu sử dụng dưới 10 người lao động thì không bắt buộc ban hành nội quy lao động bằng văn bản nhưng phải thỏa thuận nội dung về kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất trong hợp đồng lao động.

3. Trước khi ban hành nội quy lao động hoặc sửa đổi, bổ sung nội quy lao động, người sử dụng lao động phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở. Việc tham khảo ý kiến tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 41 Nghị định này.

4. Nội quy lao động sau khi ban hành phải được gửi đến từng tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở (nếu có) và thông báo đến toàn bộ người lao động, đồng thời niêm yết nội dung chính ở những nơi cần thiết tại nơi làm việc.

Và căn cứ Khoản 1 Điều 4 Nghị định 145/2020/NĐ-CP quy định về báo cáo sử dụng lao động như sau:

Việc khai trình sử dụng lao động, định kỳ báo cáo tình hình thay đổi về lao động tại khoản 2 Điều 12 của Bộ luật Lao động được quy định như sau:

1. Người sử dụng lao động khai trình việc sử dụng lao động theo Nghị định số 122/2020/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về phối hợp, liên thông thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, khai trình việc sử dụng lao động, cấp mã số đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, đăng ký sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp.

Như vậy, nếu công ty bạn có trụ sở chính ở TP HCM có sử dụng từ 10 người lao động trở lên thì có thể đăng ký đăng ký nội quy lao động tại Sở lao động, thương binh và xã hội thành phố TP HCM và chờ phê duyệt sau đó có trách nhiệm gửi nội quy này đến Sở lao động thương binh và xã hội Bình Dương nơi đặt chi nhánh để đăng ký nội quy lao động. Chi nhánh tại Bình Dương không cần phải thành lập nội quy lao động mới.

Trình tự đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp như thế nào?

Căn cứ Khoản 8.1 Điều 8 Thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực lao động tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội ban hành kèm theo Quyết định số 338/QĐ-LĐTBXH quy định về trình tự đăng ký nội quy lao động như sau:

- Bước 1: Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ban hành nội quy lao động, người sử dụng lao động chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật và nộp cho cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện (được cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ủy quyền) nơi người sử dụng lao động đăng ký kinh doanh.

- Bước 2: Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký nội quy lao động, nếu phát hiện nội quy lao động có quy định trái pháp luật thì cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện (được cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ủy quyền) thông báo và hướng dẫn người sử dụng lao động sửa đổi, bổ sung, đăng ký lại nội quy lao động.

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin