Ngày nào là ngày truyền thống của Viện kiểm sát nhân dân?

Ngày hỏi:07/10/2022

Ngày truyền thống của Viện kiểm sát nhân dân? Giám sát hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân được quy định như thế nào? Quyền và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Ngày truyền thống của Viện kiểm sát nhân dân

Ngày truyền thống của Viện kiểm sát nhân dân là ngày nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Chào các anh chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật, em tên là Nguyễn Bích Ngọc (email: ngoc***gmail.com). Em vừa nghe bạn nói Viện kiểm sát nhân dân cũng có một ngày gọi là ngày truyền thống. Vậy Ban biên tập cho em hỏi đó là ngày nào? Rất mong nhận được sự tư vấn từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn.

Trả lời: Ngày truyền thống của Viện kiểm sát nhân dân đã được quy định cụ thể tại Khoản 1 Điều 11 Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân 2014.

Theo đó, ngày truyền thống của Viện kiểm sát nhân dân là: ngày 26 tháng 7 hằng năm.

Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về ngày truyền thống của Viện kiểm sát nhân dân. Nếu muốn tìm hiểu rõ hơn, bạn có thể tham khảo quy định tại Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân 2014.

Giám sát hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân được quy định như thế nào?

Giám sát hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Hiện tại, em đang làm một đề tài tốt nghiệp liên quan đến Viện kiểm sát nhân dân. Em có tìm hiểu qua một số tài liệu và rất thắc mắc: việc giám sát hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân được quy định ra sao? Rất mong nhận được sự tư vấn từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn.

Trả lời: Việc giám sát hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân đã được quy định cụ thể tại Điều 10 Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân 2014.

Theo đó, việc giám sát hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân được quy định như sau: Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận giám sát hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân theo quy định của pháp luật.

Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về việc giám sát hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân. Nếu muốn tìm hiểu rõ hơn, bạn có thể tham khảo quy định tại Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân 2014.

Quyền và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân

Quyền và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân được quy định như thế nào? Và ở đâu? Em tên là Lê Hoài Quyên (email: quyen***gmail.com), hiện đang là sinh viên năm 2 Trường Đại học Tôn Đức Thắng. Em đang có một vấn đề thắc mắc rất mong nhận được sự tư vấn từ Ban biên tập: cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền và trách nhiệm gì đối với hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân? Rất mong nhận được sự tư vấn từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn.

Trả lời: Quyền và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân đã được quy định cụ thể tại Điều 9 Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân 2014.

Theo đó, quyền và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân được quy định như sau:

1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân hữu quan phải nghiêm chỉnh chấp hành các quyết định, yêu cầu, kiến nghị, kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân; có quyền kiến nghị, khiếu nại, tố cáo các hành vi, quyết định trái pháp luật của Viện kiểm sát nhân dân; Viện kiểm sát nhân dân phải giải quyết, trả lời theo quy định của pháp luật.

2. Khi có căn cứ cho rằng hành vi, quyết định của Viện kiểm sát nhân dân không có căn cứ, trái pháp luật thì Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra, Tòa án và Cơ quan thi hành án có quyền kiến nghị, yêu cầu Viện kiểm sát nhân dân xem xét lại. Viện kiểm sát nhân dân phải giải quyết, trả lời theo quy định của pháp luật.

3. Nghiêm cấm cơ quan, tổ chức, cá nhân cản trở, can thiệp vào hoạt động thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp của Viện kiểm sát nhân dân; lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để vu khống cán bộ, công chức, viên chức và người lao động khác của Viện kiểm sát nhân dân.

Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về quyền và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân. Nếu muốn tìm hiểu rõ hơn, bạn có thể tham khảo quy định tại Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân 2014.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.