Khi nào thì Nghị quyết của Ủy ban kiểm sát Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh được thông qua?

Ngày hỏi:20/05/2022

Khi nào Nghị quyết của Ủy ban kiểm sát Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh được thông qua? Thành phần của Ủy ban kiểm sát Viện kiểm sát quân sự quân khu và tương đương? Nghị quyết của Ủy ban kiểm sát Viện kiểm sát quân sự trung ương được thông qua khi nào?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Khi nào Nghị quyết của Ủy ban kiểm sát Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh được thông qua?

Nghị quyết của Ủy ban kiểm sát Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh được thông qua khi nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Em tên là Lê Hoài Nam, hiện đang là sinh viên năm nhất ngành luật. Em đang có một vấn đề thắc mắc rất mong nhận được sự tư vấn từ Ban biên tập: Ủy ban kiểm sát Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh sẽ được thông qua nghị quyết khi nào? Rất mong nhận được sự tư vấn từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn.

Trả lời: Việc thông qua nghị quyết của Ủy ban kiểm sát Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh đã được quy định cụ thể tại Khoản 4 Điều 47 Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân 2014.

Theo đó, Ủy ban kiểm sát ban hành nghị quyết khi thực hiện thẩm quyền. Nghị quyết của Ủy ban kiểm sát phải được quá nửa tổng số thành viên biểu quyết tán thành; trường hợp biểu quyết ngang nhau thì thực hiện theo phía có ý kiến của Viện trưởng. Nếu Viện trưởng không nhất trí với ý kiến của đa số thành viên Ủy ban kiểm sát thì thực hiện theo quyết định của đa số, nhưng có quyền báo cáo Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về việc thông qua nghị quyết của Ủy ban kiểm sát Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh. Nếu muốn tìm hiểu rõ hơn, bạn có thể tham khảo quy định tại Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân 2014.

Thành phần của Ủy ban kiểm sát Viện kiểm sát quân sự quân khu và tương đương

Thành phần của Ủy ban kiểm sát Viện kiểm sát quân sự quân khu và tương đương được quy định như thế nào? Và được quy định cụ thể ở đâu? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi tên là Trần Anh Thư (email: thu***gmail.com). Hiện tôi muốn tìm hiểu về Viện kiểm sát quân sự quân khu và tương đương. Tôi rất thắc mắc thành phần của Ủy ban kiểm sát Viện kiểm sát quân sự quân khu và tương đương như thế nào? Rất mong nhận được sự tư vấn từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn.

Trả lời: Thành phần của Ủy ban kiểm sát Viện kiểm sát quân sự quân khu và tương đương đã được quy định cụ thể tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 55 Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân 2014.

Theo đó, Ủy ban kiểm sát Viện kiểm sát quân sự quân khu và tương đương gồm có:

a) Viện trưởng;

b) Các Phó Viện trưởng;

c) Một số Kiểm sát viên.

- Số lượng thành viên Ủy ban kiểm sát, các Kiểm sát viên do Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự trung ương quyết định theo đề nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự quân khu và tương đương.

Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về thành phần của Ủy ban kiểm sát Viện kiểm sát quân sự quân khu và tương đương. Nếu muốn tìm hiểu rõ hơn, bạn có thể tham khảo quy định tại Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân 2014.

Nghị quyết của Ủy ban kiểm sát Viện kiểm sát quân sự trung ương được thông qua khi nào?

Nghị quyết của Ủy ban kiểm sát Viện kiểm sát quân sự trung ương được thông qua khi nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Em tên là Lê Thu Trang (email: tran***gmail.com, quê ở Hà Tĩnh), hiện đang là sinh viên năm 2 Trường Đại học Tôn Đức Thắng. Em đang có một vấn đề thắc mắc rất mong nhận được sự tư vấn từ Ban biên tập: Ủy ban kiểm sát Viện kiểm sát quân sự trung ương sẽ thông qua nghị quyết khi nào? Rất mong nhận được sự tư vấn từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn.

Trả lời: Việc thông qua nghị quyết của Ủy ban kiểm sát Viện kiểm sát quân sự trung ương đã được quy định cụ thể tại Khoản 4 Điều 53 Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân 2014.

Theo đó, Ủy ban kiểm sát Viện kiểm sát quân sự trung ương ban hành nghị quyết khi thực hiện thẩm quyền. Nghị quyết của Ủy ban kiểm sát phải được quá nửa tổng số thành viên biểu quyết tán thành; trường hợp biểu quyết ngang nhau thì thực hiện theo phía có ý kiến của Viện trưởng. Nếu Viện trưởng không nhất trí với ý kiến của đa số thành viên Ủy ban kiểm sát thì thực hiện theo quyết định của đa số, nhưng có quyền báo cáo Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về việc thông qua nghị quyết của Ủy ban kiểm sát Viện kiểm sát quân sự trung ương. Nếu muốn tìm hiểu rõ hơn, bạn có thể tham khảo quy định tại Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân 2014.

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin