Tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình với trẻ em trên Kênh Nông nghiệp - Nông thôn - Nông dân (VTC16) ra sao?

Ngày hỏi:20/05/2022

Tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình với trẻ em trên Kênh Nông nghiệp - Nông thôn - Nông dân (VTC16) như thế nào? Tuyên truyền về chính sách đối với người bị bạo lực gia đình trên Kênh Nông nghiệp - Nông thôn - Nông dân (VTC16) như thế nào? Nhờ anh chị giúp đỡ. Cảm ơn anh chị. 

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình với trẻ em trên Kênh Nông nghiệp - Nông thôn - Nông dân (VTC16) như thế nào?

Tại Tiết 2.2 Tiểu mục 2 Mục II Kế hoạch tổ chức tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình trên truyền hình Ban hành Kèm theo Quyết định 1094/QĐ-BVHTTDL năm 2022 có quy định về tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình với trẻ em trên Kênh Nông nghiệp - Nông thôn - Nông dân (VTC16) như sau:

2.2. Tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình với trẻ em

a) Nội dung

- Xây dựng nội dung phóng sự phản ánh về tình trạng bạo lực gia đình với trẻ em; các đối tượng và hình thức bạo lực với trẻ em trong gia đình; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong việc phòng ngừa bạo lực gia đình với trẻ em.

- Nội dung phân tích, đánh giá về Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2007 đối với việc bảo vệ trẻ em, những chiều cạnh nhận thức trong giáo dục gia đình với trẻ em hiện nay. Từ đó gợi mở về chính sách trong phòng, chống bạo lực gia đình thông qua đề xuất sửa đổi, bổ sung những quy định mới trong Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi).

b) Số lượng và thể loại

- Số lượng: 01 chương trình.

- Thể loại: Tọa đàm

- Thời lượng: khoảng 15 phút.

c) Chương trình phát sóng và số lần phát

- Phát sóng trong Chương trình “Chuyện làng chuyện nước”.

- Số lần phát sóng: phát sóng 3 lần (01 lần phát đi, 02 lần phát lại).

Tuyên truyền về chính sách đối với người bị bạo lực gia đình trên Kênh Nông nghiệp - Nông thôn - Nông dân (VTC16) như thế nào?

Tại Tiết 2.3 Tiểu mục 2 Mục II Kế hoạch tổ chức tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình trên truyền hình Ban hành Kèm theo Quyết định 1094/QĐ-BVHTTDL năm 2022 có quy định về tuyên truyền về chính sách đối với người bị bạo lực gia đình trên Kênh Nông nghiệp - Nông thôn - Nông dân (VTC16) như sau:

2.3. Tuyên truyền về chính sách đối với người bị bạo lực gia đình

a) Nội dung

- Xây dựng nội dung tọa đàm về chính sách đối với người bị bạo lực gia đình. Nội dung tọa đàm phân tích, đánh giá những bất cập trong chính sách quy định tại Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2007 từ đó đề xuất những chính sách mới nhằm bảo vệ, hỗ trợ người bị bạo lực gia đình.

- Xây dựng clip phóng sự đồng hành minh họa, làm rõ nội dung chủ đề tọa đàm.

b) Số lượng và thể loại

- Số lượng: 01 chương trình.

- Thể loại: Phóng sự

- Thời lượng: khoảng 15 phút.

c) Chương trình phát sóng và số lần phát

- Phát sóng trong Chương trình “Luật về làng”.

- Số lần phát sóng: phát sóng 3 lần (01 lần phát đi, 02 lần phát lại).

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin