Vận động bổ sung những quy định phòng, ngừa chủ động trong phòng, chống bạo lực gia đình trên kênh truyền hình QHVN ra sao?

Ngày hỏi:20/05/2022

Vận động bổ sung những quy định phòng, ngừa chủ động trong phòng, chống bạo lực gia đình trên kênh truyền hình QHVN như thế nào? Xây dựng nội dung và tổ chức tuyên truyền về tác hại của rượu, bia trên Kênh Nông nghiệp - Nông thôn - Nông dân (VTC16) như thế nào? Nhờ anh chị tư vấn. Cảm ơn anh chị.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Vận động bổ sung những quy định phòng, ngừa chủ động trong phòng, chống bạo lực gia đình trên kênh truyền hình QHVN như thế nào?

Tại Tiết 1.4 Tiểu mục 1 Mục II Kế hoạch tổ chức tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình trên truyền hình Ban hành Kèm theo Quyết định 1094/QĐ-BVHTTDL năm 2022 có quy định về vận động bổ sung những quy định phòng, ngừa chủ động trong phòng, chống bạo lực gia đình trên kênh truyền hình QHVN như sau:

1.4. Tuyên truyền, vận động bổ sung những quy định phòng, ngừa chủ động trong phòng, chống bạo lực gia đình

a) Nội dung

- Xây dựng nội dung và tổ chức tọa đàm về tư vấn, hòa giải viên trong phòng, chống bạo lực gia đình.

- Xây dựng clip minh họa về hòa giải 3 cấp độ và mô hình tư vấn chuyên nghiệp trong phòng, chống bạo lực gia đình.

b) Số lượng và thể loại

- Số lượng: 02 chương trình.

- Thể loại: Tọa đàm.

- Thời lượng: khoảng 45 phút.

c) Chương trình phát sóng và số lần phát

- Phát sóng trong Chương trình “Đối thoại chính sách”.

- Số lần phát sóng: Mỗi chương trình phát sóng 3 lần (01 lần phát đi, 02 lần phát lại).

Xây dựng nội dung và tổ chức tuyên truyền về tác hại của rượu, bia trên Kênh Nông nghiệp - Nông thôn - Nông dân (VTC16) như thế nào?

Tại Tiết 2.1 Tiểu mục 2 Mục II Kế hoạch tổ chức tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình trên truyền hình Ban hành Kèm theo Quyết định 1094/QĐ-BVHTTDL năm 2022 có quy định về có quy định về xây dựng nội dung và tổ chức tuyên truyền về tác hại của rượu, bia trên Kênh Nông nghiệp - Nông thôn - Nông dân (VTC16) như sau:

2.1. Xây dựng nội dung và tổ chức tuyên truyền về tác hại của rượu, bia

a) Nội dung

- Xây dựng nội dung và tổ chức tọa đàm với sự tham gia của các chuyên gia và đại diện cơ quan quản lý nhà nước về nội dung nêu hậu quả của việc lạm dụng rượu, bia.

- Xây dựng clip phóng sự về những trường hợp bạo lực gia đình do nghiện rượu, bia; vận động ủng hộ biện pháp hạn chế rượu bia nhằm ngăn ngừa tình trạng lạm dụng rượu, bia gây bạo lực gia đình, ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình tại Việt Nam.

b) Số lượng và thể loại

- Số lượng: 01 chương trình.

- Thể loại: Tọa đàm.

- Thời lượng: khoảng 25 phút.

c) Chương trình phát sóng và số lần phát

- Phát sóng trong Chương trình “Chuyện chính sách”.

- Số lần phát sóng tọa đàm: phát sóng 3 lần (01 lần phát đi, 02 lần phát lại).

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin