Ký chứng từ kế toán bằng chữ ký khắc sẵn được không?

Ngày hỏi:07/10/2022

Ký chứng từ kế toán bằng chữ ký khắc sẵn có được không? Chứng từ kế toán phải có chữ ký của những ai? Em hiện đang  là thực tập sinh kế toán, em muốn hỏi vấn đề là khi ký chứng từ kế toán thì có được dùng chữ ký khắc sẵn hay không ạ?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Ký chứng từ kế toán bằng chữ ký khắc sẵn có được không?

Căn cứ Điều 19 Luật kế toán 2015 quy định về ký chứng từ kế toán như sau:

1. Chứng từ kế toán phải có đủ chữ ký theo chức danh quy định trên chứng từ. Chữ ký trên chứng từ kế toán phải được ký bằng loại mực không phai. Không được ký chứng từ kế toán bằng mực màu đỏ hoặc đóng dấu chữ ký khắc sẵn. Chữ ký trên chứng từ kế toán của một người phải thống nhất. Chữ ký trên chứng từ kế toán của người khiếm thị được thực hiện theo quy định của Chính phủ.

2. Chữ ký trên chứng từ kế toán phải do người có thẩm quyền hoặc người được ủy quyền ký. Nghiêm cấm ký chứng từ kế toán khi chưa ghi đủ nội dung chứng từ thuộc trách nhiệm của người ký.

3. Chứng từ kế toán chi tiền phải do người có thẩm quyền duyệt chi và kế toán trưởng hoặc người được ủy quyền ký trước khi thực hiện. Chữ ký trên chứng từ kế toán dùng để chi tiền phải ký theo từng liên.

4. Chứng từ điện tử phải có chữ ký điện tử. Chữ ký trên chứng từ điện tử có giá trị như chữ ký trên chứng từ bằng giấy.

Như vậy, theo quy định như trên, bạn không được sử dụng dấu chữ ký khắc sẵn để ký trên chứng từ kế toán. Ngoài ra khi ký chứng từ kế toán cũng không được sử dụng màu mực đỏ.

Chứng từ kế toán phải có chữ ký của những ai?

Theo Khoản 1 Điều 16 Luật này chứng từ kế toán phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Tên và số hiệu của chứng từ kế toán;

b) Ngày, tháng, năm lập chứng từ kế toán;

c) Tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc cá nhân lập chứng từ kế toán;

d) Tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc cá nhân nhận chứng từ kế toán;

đ) Nội dung nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh;

e) Số lượng, đơn giá và số tiền của nghiệp vụ kinh tế, tài chính ghi bằng số; tổng số tiền của chứng từ kế toán dùng để thu, chi tiền ghi bằng số và bằng chữ;

g) Chữ ký, họ và tên của người lập, người duyệt và những người có liên quan đến chứng từ kế toán.

Theo đó, chứng từ kế toán phải có chữ ký của người lập, người duyệt và những người có liên quan đến chứng từ kế toán.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.