Có bằng ngoại ngữ tiếng Nga có được làm Thanh tra viên

Ngày hỏi:20/05/2022

Có bằng ngoại ngữ tiếng Nga có được làm Thanh tra viên? Làm thanh tra viên bao lâu thì được bổ nhiệm Thanh tra viên chính? Em có dự định trở thành thanh tra viên, em đã có bằng ngoại ngữ tiếng nga thì có cần thi bằng tiếng anh để được bổ nhiệm thanh tra viên không ạ?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Có bằng ngoại ngữ tiếng Nga có được làm Thanh tra viên

Căn cứ Khoản 4 Điều 6 Nghị định 97/2011/NĐ-CP có quy định về yêu cầu trình độ, thâm niên công tác đối với ngạch Thanh tra viên như sau:

a) Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên phù hợp với chuyên môn thuộc ngành, lĩnh vực đang công tác;

b) Có văn bằng hoặc chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ ngạch thanh tra viên;

c) Có văn bằng hoặc chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên;

d) Có văn bằng hoặc chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B trở lên thuộc 01 trong 05 thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc, Đức. Đối với công chức công tác tại các địa phương ở vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo có sử dụng tiếng dân tộc thiểu số phục vụ trực tiếp cho công tác thì được thay thế chứng chỉ ngoại ngữ bằng chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số do cơ quan có thẩm quyền cấp hoặc Thủ trưởng cơ quan thanh tra nơi công chức đó công tác xác nhận;

đ) Sử dụng thành thạo tin học văn phòng hoặc có chứng chỉ tin học văn phòng;

e) Có thời gian ít nhất 02 năm làm công tác thanh tra (không kể thời gian tập sự, thử việc).

Trường hợp là cán bộ, công chức, viên chức, sỹ quan Quân đội nhân dân, sỹ quan Công an nhân dân công tác ở cơ quan, tổ chức, đơn vị khác chuyển sang cơ quan thanh tra nhà nước thì phải có thời gian ít nhất 05 năm giữ ngạch công chức, viên chức, cấp hàm tương đương ngạch thanh tra viên.

Như vậy, nếu bạn đã có văn bằng hoặc chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B trở lên đối với tiếng Nga thì không cần thi lấy bằng tiếng anh để bổ nhiệm thanh tra viên. Tuy nhiên để được bổ nhiệm ngạch thanh tra viên, bạn cần đáp ứng các điều kiện khác theo quy định.

Làm thanh tra viên bao lâu thì được bổ nhiệm Thanh tra viên chính?

Căn cứ Khoản 4 Điều 7 Nghị định này quy định về yêu cầu trình độ, thâm niên công tác đối với ngạch Thanh tra viên chính như sau:

a) Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên phù hợp với chuyên môn thuộc ngành, lĩnh vực đang công tác;

b) Có văn bằng hoặc chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ ngạch thanh tra viên chính;

c) Có văn bằng hoặc chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính;

d) Có văn bằng hoặc chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B trở lên thuộc 01 trong 05 thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc, Đức. Đối với công chức công tác tại các địa phương ở vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo có sử dụng tiếng dân tộc thiểu số phục vụ trực tiếp cho công tác thì được thay thế chứng chỉ ngoại ngữ bằng chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số do cơ quan có thẩm quyền cấp hoặc thủ trưởng cơ quan thanh tra nơi công chức đó công tác xác nhận;

đ) Sử dụng thành thạo tin học văn phòng hoặc có chứng chỉ tin học văn phòng;

e) Có thời gian công tác ở ngạch thanh tra viên và tương đương tối thiểu là 09 năm, trừ trường hợp là cán bộ, công chức, viên chức, sỹ quan Quân đội nhân dân, sỹ quan Công an nhân dân công tác ở cơ quan, tổ chức, đơn vị khác và đang giữ ngạch công chức, viên chức, cấp hàm tương đương ngạch thanh tra viên chính chuyển sang cơ quan thanh tra nhà nước.

Theo đó, bạn cần có thời gian công tác ở ngạch thanh tra viên tối thiểu là 09 năm để được bổ nhiệm lên ngạch thanh tra viên chính. Tuy nhiên, bạn cũng cần đáp ứng các điều kiện khác theo quy định.

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin