Vừa phạt vi phạm, vừa bồi thường được không? Buộc phải dùng tiền để bồi thường tổn thất về tinh thần khi bị thiệt hại đến sức khỏe?

Ngày hỏi:07/10/2022

Vừa phạt vi phạm và vừa bồi thường được không? Bắt buộc phải dùng tiền để bồi thường tổn thất về tinh thần khi bị thiệt hại đến sức khỏe? Bồi thường tổn thất tinh thần do xâm phạm thi thể tối đa bao nhiêu tiền?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Vừa phạt vi phạm và vừa bồi thường được không?

Xin hỏi trong quan hệ pháp luật dân sự về vay thông thường thì có thể thỏa thuận vừa phạt vi phạm và vừa bồi thường được không?

Trả lời:

Căn cứ Khoản 3 Điều 418 Bộ luật dân sự 2015 quy định về thỏa thuận phạt vi phạm như sau:

Các bên có thể thỏa thuận về việc bên vi phạm nghĩa vụ chỉ phải chịu phạt vi phạm mà không phải bồi thường thiệt hại hoặc vừa phải chịu phạt vi phạm và vừa phải bồi thường thiệt hại.

Trường hợp các bên có thỏa thuận về phạt vi phạm nhưng không thỏa thuận về việc vừa phải chịu phạt vi phạm và vừa phải bồi thường thiệt hại thì bên vi phạm nghĩa vụ chỉ phải chịu phạt vi phạm.

Như vậy, trong hợp đồng dân sự thông thường như hợp đồng vay mà bạn đề cập thì hoàn toàn được phép thỏa thuận vừa phải chịu phạt vi phạm và vừa phải bồi thường thiệt hại.

Bắt buộc phải dùng tiền để bồi thường tổn thất về tinh thần khi bị thiệt hại đến sức khỏe?

Thứ 7 tuần trước, tôi có xâm phạm đến sức khỏe của người khác trong khi tham gia giao thông và trong thời gian bên bị thiệt hại nằm viện, tôi cũng đã khắc phục và bồi thường chi trả cho các khoản phí, thuốc thang, phục hồi sức khỏe cho người đó..v.v. Như vậy, có cần phải tiếp tục bồi thường bằng tiền về tổn thất tinh thần hay không?

Trả lời:

Căn cứ Khoản 2 Điều 590 Bộ luật dân sự 2015 quy định:

Người chịu trách nhiệm bồi thường trong trường hợp sức khỏe của người khác bị xâm phạm phải bồi thường thiệt hại theo quy định tại khoản 1 Điều này và một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thần mà người đó gánh chịu. Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì mức tối đa cho một người có sức khỏe bị xâm phạm không quá năm mươi lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định.

Căn cứ Khoản 1 Điều 590 Bộ luật dân sự 2015 quy định:

Thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm bao gồm:

- Chi phí hợp lý cho việc cứu chữa, bồi dưỡng, phục hồi sức khỏe và chức năng bị mất, bị giảm sút của người bị thiệt hại

- Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút của người bị thiệt hại; nếu thu nhập thực tế của người bị thiệt hại không ổn định và không thể xác định được thì áp dụng mức thu nhập trung bình của lao động cùng loại

- Chi phí hợp lý và phần thu nhập thực tế bị mất của người chăm sóc người bị thiệt hại trong thời gian điều trị; nếu người bị thiệt hại mất khả năng lao động và cần phải có người thường xuyên chăm sóc thì thiệt hại bao gồm cả chi phí hợp lý cho việc chăm sóc người bị thiệt hại.

Căn cứ với những quy định trên, ngoài việc bồi thường theo khoản 1 điều này, bạn vẫn phải bồi thường tổn thất về tinh thần cho người đó. Còn mức tổn thất bao nhiêu do hai bên thỏa thuận.

Bồi thường tổn thất tinh thần do xâm phạm thi thể tối đa bao nhiêu tiền?

Xin hỏi theo các quy định hiện hành thì mức bồi thường tổn thất tinh thần do xâm phạm thi thể tối đa bao nhiêu tiền? Nhờ tư vấn ạ.

Trả lời:

Căn cứ Khoản 3 Điều 606 Bộ luật Dân sự 2015 có quy định về bồi thường thiệt hại do xâm phạm thi thể như sau:

Người chịu trách nhiệm bồi thường khi thi thể bị xâm phạm phải bồi thường theo quy định tại khoản 2 Điều này và một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thần cho những người thân thích thuộc hàng thừa kế thứ nhất của người chết, nếu không có những người này thì người trực tiếp nuôi dưỡng người chết được hưởng khoản tiền này. Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì mức tối đa đối với mỗi thi thể bị xâm phạm không quá ba mươi lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định.

Theo quy định thì người chịu trách nhiệm bồi thường khi thi thể bị xâm phạm phải bồi thường một khoản tiền để bù đắp tổn thất về tinh thần cho những người thân thích thuộc hàng thừa kế thứ nhất của người chết (nếu không có những người này thì người trực tiếp nuôi dưỡng người chết).

Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì mức tối đa đối với mỗi thi thể bị xâm phạm không quá ba mươi lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định.

Hiện nay mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng/tháng (Khoản 2 Điều 3 Nghị định 38/2019/NĐ-CP).

Như vậy, nếu không thỏa thuận được thì mức bồi thường tối đa là 1.490.000 x 30 = 44.700.000 đồng.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Căn cứ pháp lý:

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin