Hành vi lắp đặt mới chai LPG mà không có sự chứng kiến của khách hàng phạt bao nhiêu tiền?

Ngày hỏi:19/05/2022

Hành vi lắp đặt mới chai LPG mà không có sự chứng kiến của khách hàng phạt bao nhiêu? Không hướng dẫn khách hàng quy trình sử dụng bếp ga phạt bao nhiêu? Bán cho khách hàng LPG chai không còn nguyên niêm phong phạt thế nào?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Hành vi lắp đặt mới chai LPG mà không có sự chứng kiến của khách hàng phạt bao nhiêu?

Xin hỏi trong hoạt động kinh doanh LPG tại cửa hàng bán lẻ LPG chai, thì cá nhân lắp đặt mới chai LPG cho khách hàng sử dụng mà không có sự chứng kiến quá trình kiểm tra của khách hàng sẽ bị phạt bao nhiêu tiền?

Trả lời: Căn cứ Điểm b Khoản 1 Điều 46 Nghị định 99/2020/NĐ-CP có quy định:

Điều 46. Hành vi vi phạm quy định về kinh doanh LPG tại cửa hàng bán lẻ LPG chai

“1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

b) Lắp đặt mới hoặc thay chai LPG cho khách hàng sử dụng mà không có sự chứng kiến quá trình kiểm tra và ký tên xác nhận vào biên bản giao nhận của khách hàng sử dụng theo quy định;”

Bên cạnh đó theo Điều 5 Nghị định này có quy định: Mức phạt tiền quy định tại các Chương II, III và IV của Nghị định này là mức phạt tiền áp dụng đối với tổ chức. Trường hợp hành vi vi phạm hành chính do cá nhân thực hiện thì phạt tiền bằng một nửa mức phạt tiền quy định đối với tổ chức.

Điều 46 này thuộc Chương IV cho nên mức phạt trên được áp dụng cho tổ chức. Vậy cá nhân vi phạm quy định tại Điều này mức phạt sẽ bằng ½ so với tổ chức.

Như vậy, theo các quy định trên thì trong hoạt động kinh doanh LPG tại cửa hàng bán lẻ LPG chai, trường hợp cá nhân lắp đặt mới chai LPG cho khách hàng sử dụng mà không có sự chứng kiến quá trình kiểm tra của khách hàng sẽ bị phạt tiền từ 2.500.000 đến 5.000.000 đồng.

Không hướng dẫn khách hàng quy trình sử dụng bếp ga phạt bao nhiêu?

Xin hỏi trong hoạt động kinh doanh LPG tại cửa hàng bán lẻ LPG chai, thì tổ chức kinh doanh không hướng dẫn khách hàng quy trình sử dụng bếp ga sẽ bị xử phạt thế nào?

Trả lời: Căn cứ Điểm c Khoản 1 Điều 46 Nghị định 99/2020/NĐ-CP có quy định:

“Điều 46. Hành vi vi phạm quy định về kinh doanh LPG tại cửa hàng bán lẻ LPG chai

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

c) Không cung cấp tài liệu hướng dẫn và hướng dẫn trực tiếp các thông tin cần thiết về an toàn khi sử dụng LPG, các biện pháp đề phòng, các bước xử lý khi LPG rò rỉ; quy trình sử dụng bếp ga, chai chứa và các phụ kiện kèm theo cho khách hàng sử dụng bếp ga, chai LPG của cửa hàng;”

Bên cạnh đó theo Điều 5 Nghị định này có quy định: Mức phạt tiền quy định tại các Chương II, III và IV của Nghị định này là mức phạt tiền áp dụng đối với tổ chức. Trường hợp hành vi vi phạm hành chính do cá nhân thực hiện thì phạt tiền bằng một nửa mức phạt tiền quy định đối với tổ chức.

Điều 46 này thuộc Chương IV cho nên mức phạt trên được áp dụng cho tổ chức.

Như vậy, theo các quy định trên thì trong hoạt động kinh doanh LPG tại cửa hàng bán lẻ LPG chai, tổ chức kinh doanh không hướng dẫn khách hàng quy trình sử dụng bếp ga sẽ bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng.

Bán cho khách hàng LPG chai không còn nguyên niêm phong phạt thế nào?

Xin hỏi trong hoạt động kinh doanh LPG tại cửa hàng bán lẻ LPG chai, thì tổ chức kinh doanh bán cho khách hàng LPG chai không còn nguyên niêm phong sẽ bị xử phạt như thế nào?

Trả lời: Căn cứ Điểm c Khoản 2 Điều 46 Nghị định 99/2020/NĐ-CP có quy định:

“Điều 46. Hành vi vi phạm quy định về kinh doanh LPG tại cửa hàng bán lẻ LPG chai

2. Phạt tiền 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

c) Bán cho khách hàng LPG chai không còn nguyên niêm phong, bị rò rỉ hoặc không bảo đảm chất lượng, khối lượng ghi trên nhãn hàng hóa theo quy định;”

Bên cạnh đó theo Điều 5 Nghị định này có quy định: Mức phạt tiền quy định tại các Chương II, III và IV của Nghị định này là mức phạt tiền áp dụng đối với tổ chức. Trường hợp hành vi vi phạm hành chính do cá nhân thực hiện thì phạt tiền bằng một nửa mức phạt tiền quy định đối với tổ chức.

Điều 46 này thuộc Chương IV cho nên mức phạt trên được áp dụng cho tổ chức.

Như vậy, theo quy định trên thì trong hoạt động kinh doanh LPG tại cửa hàng bán lẻ LPG chai, tổ chức kinh doanh bán cho khách hàng LPG chai không còn nguyên niêm phong sẽ bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.

Trong trường hợp vi phạm nhiều lần hoặc tái phạm, tổ chức vi phạm nêu trên còn có thể bị tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai từ 01 tháng đến 03 tháng. Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được và buộc thu hồi LPG chai không đáp ứng đủ điều kiện lưu thông trên thị trường. (Điểm b Khoản 4 và Điểm b, c Khoản 5 Điều này).

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin