Quy định thẩm quyền xử phạt của Trưởng Công an huyện trong lĩnh vực dầu khí?

Ngày hỏi:19/05/2022

Quy định về thẩm quyền xử phạt của Trưởng Công an huyện trong lĩnh vực dầu khí? Thẩm quyền xử phạt của Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam trong lĩnh vực dầu khí? Thẩm quyền xử phạt của Trưởng phòng Cảnh sát giao thông đường bộ trong lĩnh vực dầu khí?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Quy định về thẩm quyền xử phạt của Trưởng Công an huyện trong lĩnh vực dầu khí?

Xin hỏi theo quy định hiện nay thì thẩm quyền xử phạt của Trưởng Công an cấp huyện trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí được quy định thế nào?

Trả lời: Căn cứ Khoản 4 Điều 57 Nghị định 99/2020/NĐ-CP có quy định về thẩm quyền xử phạt của Trưởng Công an cấp huyện trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí như sau:

Trưởng Công an cấp huyện; Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục Cảnh sát giao thông; Trưởng phòng Công an cấp tỉnh gồm Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, Trưởng phòng Cảnh sát đường thủy, Trưởng phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, Trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ, Trưởng phòng An ninh kinh tế, Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu có quyền:

- Phạt tiền đến 25.000.000 đồng đối với cá nhân và phạt tiền đến 50.000. 000 đồng đối với tổ chức đối với các hành vi vi phạm quy định tại Chương II của Nghị định này; phạt tiền đến 20.000.000 đồng đối với cá nhân và phạt tiền đến 40.000.000 đồng đối với tổ chức đối với các hành vi vi phạm khác quy định tại Nghị định này;

- Tước quyền sử dụng Giấy phép kinh doanh xăng dầu, Giấy phép kinh doanh khí có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn;

- Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền phạt được quy định tại điểm a khoản này;

- Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a, đ và e khoản 3 Điều 4 của Nghị định này.

Thẩm quyền xử phạt của Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam trong lĩnh vực dầu khí

Xin hỏi theo quy định hiện nay thì thẩm quyền xử phạt hành chính của Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí được quy định như thế nào?

Trả lời: Căn cứ Khoản 6 Điều 59 Nghị định 99/2020/NĐ-CP có quy định về thẩm quyền xử phạt hành chính của Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí như sau:

Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam có quyền:

a) Phạt tiền đến 1.000.000.000 đồng đối với cá nhân và phạt tiền đến 2.000.000.000 đồng đối với tổ chức đối với các hành vi vi phạm quy định tại Chương II của Nghị định này; phạt tiền đến 100.000.000 đồng đối với cá nhân và phạt tiền đến 200.000.000 đồng đối với tổ chức đối với các hành vi vi phạm khác quy định tại Nghị định này;

b) Tước quyền sử dụng Giấy phép kinh doanh xăng dầu, Giấy phép kinh doanh khí có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn;

c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;

d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a, b và e khoản 3 Điều 4 của Nghị định này.

Thẩm quyền xử phạt của Trưởng phòng Cảnh sát giao thông đường bộ trong lĩnh vực dầu khí

Xin hỏi theo quy định hiện nay thì thẩm quyền xử phạt của Trưởng phòng Cảnh sát giao thông đường bộ trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí được quy định như thế nào?

Trả lời: Căn cứ Khoản 4 Điều 57 Nghị định 99/2020/NĐ-CP có quy định về thẩm quyền xử phạt của Trưởng Công an cấp huyện trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí như sau:

Trưởng Công an cấp huyện; Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục Cảnh sát giao thông; Trưởng phòng Công an cấp tỉnh gồm Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, Trưởng phòng Cảnh sát đường thủy, Trưởng phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, Trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ, Trưởng phòng An ninh kinh tế, Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu có quyền:

- Phạt tiền đến 25.000.000 đồng đối với cá nhân và phạt tiền đến 50.000. 000 đồng đối với tổ chức đối với các hành vi vi phạm quy định tại Chương II của Nghị định này; phạt tiền đến 20.000.000 đồng đối với cá nhân và phạt tiền đến 40.000.000 đồng đối với tổ chức đối với các hành vi vi phạm khác quy định tại Nghị định này;

- Tước quyền sử dụng Giấy phép kinh doanh xăng dầu, Giấy phép kinh doanh khí có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn;

- Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền phạt được quy định tại điểm a khoản này;

- Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a, đ và e khoản 3 Điều 4 của Nghị định này.

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin