Những trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán?

Ngày hỏi:18/05/2022

Trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán? Người bị thu hồi chứng chỉ hành nghề chứng khoán do thực hiện quá phạm vi ủy quyền có được xin cấp lại chứng chỉ không? Quy định về việc bảo vệ tài sản của khách hàng do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán quản lý?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán?

Chào ban biên tập, cho tôi hỏi theo quy định mới điều chỉnh về lĩnh vực chứng khoán, thì Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán bị thu hồi khi nào? Nhờ hỗ trợ giải đáp, cảm ơn!

Trả lời:

Căn cứ Khoản 2 Điều 60 Luật Chứng khoán 2019 quy định Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán của công ty chứng khoán, ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài trong các trường hợp sau đây:

- Hết thời hạn bị đình chỉ hoạt động lưu ký chứng khoán mà không khắc phục được các vi phạm, thiếu sót quy định tại khoản 1 Điều này;

- Không tiến hành hoạt động lưu ký chứng khoán trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán;

- Bị thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động;

- Bị chấm dứt tồn tại, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;

- Tự nguyện chấm dứt hoạt động lưu ký chứng khoán sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận;

- Không đáp ứng các điều kiện đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán quy định tại Điều 57 của Luật này.

Khi bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán, thành viên lưu ký phải làm thủ tục tất toán tài khoản lưu ký chứng khoán theo quy chế của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.

Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn!

Người bị thu hồi chứng chỉ hành nghề chứng khoán do thực hiện quá phạm vi ủy quyền có được xin cấp lại chứng chỉ không?

Tôi đang tìm hiểu về luật chứng khoán mới và có thắc mắc cần được giải đáp như sau: Một người đang hành nghề chứng khoán tại một công ty chứng khoán, được công ty ủy quyền thực hiện một số công việc, nhưng người này đã lợi dụng việc ủy quyền để thực hiện những công việc không có trong nội dung ủy quyền gây thiệt hại cho công ty, nên bị thu hồi chứng chỉ hành nghề chứng khoán. Cho tôi hỏi trường người này muốn xin cấp lại chứng chỉ mới thì có được không? Nếu được thì điều kiện là gì?

Trả lời:

Căn cứ Khoản 3 Điều 97 Luật Chứng khoán 2019 quy định cá nhân bị thu hồi chứng chỉ hành nghề chứng khoán trong các trường hợp sau:

a) Không còn đáp ứng điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán quy định tại khoản 2 Điều này;

b) Vi phạm quy định tại Điều 12, khoản 2 Điều 98 của Luật này;

c) Không hành nghề chứng khoán trong 03 năm liên tục.

Người bị thu hồi chứng chỉ hành nghề chứng khoán trong trường hợp quy định tại điểm b khoản 3 Điều này không được cấp lại chứng chỉ hành nghề chứng khoán.

Tại Khoản 2 Điều 98 quy định người hành nghề chứng khoán không được thực hiện các hành vi sau đây:

- ...

- Thực hiện hành vi vượt quá phạm vi ủy quyền của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam, công ty đầu tư chứng khoán nơi mình đang làm việc.

Như vậy, nếu cá nhân đang hành nghề tại công ty chứng mà thực hiện công việc vượt phạm vi ủy quyền thì sẽ bị thu hồi chứng chỉ hành nghề chứng khoán và không được cấp lại.

Trên đây là nội dung hỗ trợ!

Quy định về việc bảo vệ tài sản của khách hàng do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán quản lý

Cho tôi hỏi theo quy định mới điều chỉnh về hoạt động chứng khoán, thì việc bảo vệ tài sản của khách hàng do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán quản lý được quy định thế nào? Xin cảm ơn!

Trả lời:

Căn cứ Điều 65 Luật chứng khoán 2019 quy định việc bảo vệ tài sản của khách hàng do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán quản lý như sau:

- Chứng khoán và các tài sản khác của khách hàng do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam hoặc thành viên của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam quản lý, tiền gửi thanh toán giao dịch chứng khoán của các thành viên lưu ký tại ngân hàng thanh toán là tài sản của chủ sở hữu, không phải là tài sản của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam hoặc của thành viên hoặc của ngân hàng thanh toán.

- Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam, thành viên của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam, ngân hàng thanh toán không được sử dụng chứng khoán, các tài sản khác quy định tại khoản 1 Điều này để thanh toán các khoản nợ của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam hoặc của thành viên hoặc của ngân hàng thanh toán.

Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn!

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin