Khi bị thu hồi giấy phép thì công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán phải làm gì?

Ngày hỏi:18/05/2022

Bị thu hồi giấy phép thì công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán phải làm gì? Chi nhánh công ty chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam phải làm gì khi bị thu hồi giấy phép? Người bị thu hồi chứng chỉ hành nghề chứng khoán do cùng làm việc cho 2 công ty có được xin cấp lại chứng chỉ không?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Bị thu hồi giấy phép thì công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán phải làm gì?

Được biết Quốc hội mới thông qua Luật chứng khoán mới, cho tôi hỏi theo quy định này thì công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán phải làm gì khi bị thu hồi giấy phép? Xin cảm ơn!

Trả lời: Căn cứ Khoản 3 Điều 95 Luật Chứng khoán 2019  quy định khi bị thu hồi giấy phép, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán phải thực hiện theo các quy định sau đây:

- Chấm dứt ngay mọi hoạt động ghi trong giấy phép và thông báo trên 01 tờ báo điện tử hoặc báo in trong 03 số liên tiếp;

- Thực hiện việc tất toán tài sản của khách hàng do công ty chứng khoán tiếp nhận và quản lý, tài sản của khách hàng ủy thác trên tài khoản lưu ký của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán;

- Báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sau khi hoàn thành nghĩa vụ tất toán tài sản của khách hàng.

Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn.

Chi nhánh công ty chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam phải làm gì khi bị thu hồi giấy phép?

Cho tôi hỏi theo Luật chứng khoán mới được quốc hội thông qua đã quy định chi nhánh công ty chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam phải làm gì khi bị thu hồi giấy phép? Xin cảm ơn!

Trả lời: Căn cứ Khoản 3 Điều 95 Luật Chứng khoán 2019  quy định khi bị thu hồi giấy phép, chi nhánh công ty chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam phải thực hiện theo các quy định sau đây:

- Chấm dứt ngay mọi hoạt động ghi trong giấy phép và thông báo trên 01 tờ báo điện tử hoặc báo in trong 03 số liên tiếp;

- Thực hiện việc tất toán tài sản của khách hàng do công ty chứng khoán tiếp nhận và quản lý, tài sản của khách hàng ủy thác trên tài khoản lưu ký của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán;

- Báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sau khi hoàn thành nghĩa vụ tất toán tài sản của khách hàng.

Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn.

Người bị thu hồi chứng chỉ hành nghề chứng khoán do cùng làm việc cho 2 công ty có được xin cấp lại chứng chỉ không?

Tôi đang tìm hiểu về chứng chỉ hành nghề chứng khoán theo quy định mới và có thắc mắc như sau: Trường hợp một người được cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán mà mà đồng thời làm việc cho 02 công ty chứng khoán nên bị thu hồi chứng chỉ, vậy trường hợp này có được xin cấp lại chứng chỉ mới được không? Nếu được thì sau bao lâu sẽ được? Xin cảm ơn!

Trả lời: Căn cứ Khoản 3 Điều 97 Luật Chứng khoán 2019 quy định cá nhân bị thu hồi chứng chỉ hành nghề chứng khoán trong các trường hợp sau:

a) Không còn đáp ứng điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán quy định tại khoản 2 Điều này;

b) Vi phạm quy định tại Điều 12, khoản 2 Điều 98 của Luật này;

c) Không hành nghề chứng khoán trong 03 năm liên tục.

Người bị thu hồi chứng chỉ hành nghề chứng khoán trong trường hợp quy định tại điểm b khoản 3 Điều này không được cấp lại chứng chỉ hành nghề chứng khoán.

Tại Khoản 2 Điều 98 quy định người hành nghề chứng khoán không được thực hiện các hành vi sau đây:

- Đồng thời làm việc cho từ 02 công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam, công ty đầu tư chứng khoán trở lên;

...

Như vậy, trường hợp cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề nhưng đồng thời làm việc cho 02 công ty chứng khoán sẽ bị thu hồi chứng chỉ hành nghề chứng khoán và không được cấp lại.

Trên đây là nội dung hỗ trợ!

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin