Tổng hợp về các hoạt động phải được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận?

Ngày hỏi:18/05/2022

Tổng hợp các hoạt động phải được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận? Thành viên của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam gồm những tổ chức nào? Quy định về việc quản lý tài sản khách hàng của công ty chứng khoán?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Tổng hợp các hoạt động phải được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận?

Được biết Quốc hội mới thông qua Luật chứng khoán mới, cho tôi hỏi theo quy định này thì công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán phải được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận trước khi thực hiện những hoạt động nào? Xin cảm ơn!

Trả lời: Căn cứ Điều 87 Luật Chứng khoán 2019  quy định:

- Công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán phải được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận bằng văn bản trước khi thực hiện các hoạt động sau đây:

+ Tạm ngừng hoạt động, trừ trường hợp tạm ngừng do nguyên nhân bất khả kháng;

+ Chào bán và niêm yết chứng khoán của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán tại nước ngoài;

+ Đầu tư gián tiếp ra nước ngoài;

+ Thành lập, đóng cửa chi nhánh, văn phòng đại diện trong nước và nước ngoài; thành lập công ty con tại nước ngoài; thay đổi nghiệp vụ kinh doanh tại chi nhánh; thành lập, đóng cửa phòng giao dịch;

+ Thay đổi tên, địa điểm chi nhánh, văn phòng đại diện, phòng giao dịch;

+ Thực hiện dịch vụ quy định tại điểm b khoản 1 Điều 86 của Luật này.

- Chi nhánh công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam khi tạm ngừng hoạt động theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều này phải được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận bằng văn bản trước khi thực hiện.

- Chính phủ quy định chi tiết điều kiện, hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận các hoạt động quy định tại Điều này.

Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn!

Thành viên của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam gồm những tổ chức nào?

Ban biên tập cho tôi hỏi: Tổ chức nào được xem xét trở thành thành viên của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam? Nhờ hỗ trợ, cảm ơn!

Trả lời: Căn cứ Khoản 1 Điều 56 Luật chứng khoán 2019 quy định thành viên của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam bao gồm:

- Thành viên lưu ký là công ty chứng khoán, ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán và được Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam chấp thuận trở thành thành viên lưu ký;

- Thành viên bù trừ là công ty chứng khoán, ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán và được Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam chấp thuận trở thành thành viên bù trừ.

Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn!

Quy định về việc quản lý tài sản khách hàng của công ty chứng khoán

Tôi nghe nói mới có luật chứng khoán mới, cho tôi hỏi theo quy định mới này thì việc quản lý tài sản khách hàng của công ty chứng khoán được quy định thế nào? Xin cảm ơn!

Trả lời: Căn cứ Điều 88 Luật Chứng khoán 2019 quy định việc quản lý tài sản khách hàng của công ty chứng khoán như sau:

- Tài sản của khách hàng do công ty chứng khoán tiếp nhận và quản lý bao gồm tiền gửi giao dịch chứng khoán, chứng khoán lưu ký, lưu giữ tại công ty chứng khoán và các quyền có liên quan là tài sản thuộc quyền sở hữu của khách hàng, không phải là tài sản của công ty chứng khoán.

- Trường hợp công ty chứng khoán giải thể hoặc bị phá sản, tài sản của khách hàng phải được hoàn trả cho khách hàng sau khi trừ đi nghĩa vụ nợ phải trả của khách hàng đối với công ty chứng khoán.

Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn!

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin