Có được trả thù lao cho luật sư cố định dài hạn không?

Ngày hỏi:07/10/2022

Có được trả thù lao cho luật sư cố định dài hạn không? Quyền và nghĩa vụ của luật sư hành nghề với tư cách cá nhân theo hợp đồng lao động quy định thế nào? Gia đình tôi muốn ký hợp đồng với một luật sư để lo tất cả các giấy tờ và vấn đề pháp lý của gia đình với phương thức trả lương là cố định và dài hạn có được không? Mong được giải đáp

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Có được trả thù lao cho luật sư cố định dài hạn không?

Căn cứ Điều 54 Luật Luật sư 2006 quy định về thù lao luật sư như sau:

Khách hàng phải trả thù lao khi sử dụng dịch vụ pháp lý của luật sư. Việc nhận thù lao được thực hiện theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Theo Điều 55 Luật Luật sư 2006 quy định về căn cứ và phương thức tính thù lao như sau:

1. Mức thù lao được tính dựa trên các căn cứ sau đây:

a) Nội dung, tính chất của dịch vụ pháp lý;

b) Thời gian và công sức của luật sư sử dụng để thực hiện dịch vụ pháp lý;

c) Kinh nghiệm và uy tín của luật sư.

2. Thù lao được tính theo các phương thức sau đây:

a) Giờ làm việc của luật sư;

b) Vụ, việc với mức thù lao trọn gói;

c) Vụ, việc với mức thù lao tính theo tỷ lệ phần trăm của giá ngạch vụ kiện hoặc giá trị hợp đồng, giá trị dự án;

d) Hợp đồng dài hạn với mức thù lao cố định.

Như vậy, theo quy định hiện hành, việc trả thủ lao cho luật sư có thể theo giờ làm việc, theo trọn gói vụ việc, giá trị hợp đồng và hợp đồng dài hạn với thù lao cố định. Đối chiếu với trường hợp của bạn thì trong trường hợp bạn và luật sư thỏa thuận thì vẫn có thể ký kết hợp đồng với phương thức trả thù lao dài hạn và mức thù lao cố định.

Quyền và nghĩa vụ của luật sư hành nghề với tư cách cá nhân theo hợp đồng lao động quy định thế nào?

Theo Điều 53 Luật Luật sư 2006 quy định về quyền, nghĩa vụ của luật sư hành nghề với tư cách cá nhân theo hợp đồng lao động:

1. Luật sư hành nghề với tư cách cá nhân theo hợp đồng lao động được thực hiện dịch vụ pháp lý theo nội dung hợp đồng lao động đã giao kết với cơ quan, tổ chức.

2. Quyền, nghĩa vụ của luật sư hành nghề với tư cách cá nhân làm việc theo hợp đồng lao động, của cơ quan, tổ chức thuê luật sư được thực hiện theo quy định của pháp luật về lao động, Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.