Được hưởng án treo thì được trả tự do ngay tại phiên tòa?

Ngày hỏi:18/05/2022

Hưởng án treo có được trả tự do ngay tại phiên tòa? Có tình tiết tăng nặng có được hưởng án treo không? Em của em hiện đang bị tạm giam để chờ điều tra, em muốn biết nếu được hưởng án treo thì em của em có được Tòa trả tự do ngay không?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Hưởng án treo có được trả tự do ngay tại phiên tòa?

Theo Điều 328 Bộ luật tố tụng hình sự 2015 trong các trường hợp sau đây, Hội đồng xét xử phải tuyên bố trả tự do ngay tại phiên tòa cho bị cáo đang bị tạm giam, nếu họ không bị tạm giam về một tội phạm khác:

1. Bị cáo không có tội;

2. Bị cáo được miễn trách nhiệm hình sự hoặc được miễn hình phạt;

3. Bị cáo bị xử phạt bằng hình phạt không phải là hình phạt tù;

4. Bị cáo bị xử phạt tù nhưng được hưởng án treo;

5. Thời hạn phạt tù bằng hoặc ngắn hơn thời gian bị cáo đã bị tạm giam.

Như vậy, theo quy định như trên, nếu em của bạn được hưởng án treo và không bị tạm giam về một tội phạm khác, thì em bạn sẽ được trả tự do ngay tại phiên tòa.

Có tình tiết tăng nặng có được hưởng án treo không?

Theo Khoản 3 Điều 2 Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐTP có quy định về điều kiện được hưởng án treo như sau:

Có từ 02 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự trở lên, trong đó có ít nhất 01 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự và không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự.

Trường hợp có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự thì số tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự phải nhiều hơn số tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự từ 02 tình tiết trở lên, trong đó có ít nhất 01 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự.

Theo đó, người có tình tiết tăng nặng cũng có thể được hưởng án treo nếu có tình tiết giảm nhẹ nhiều hơn tình tiết tăng nặng. Tuy nhiên, để được hưởng án treo, người phạm tội cần phải đáp ứng các điều kiện khác theo quy định.

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin