Kế hoạch triển khai đàm phán lại đối với các Hiệp định thuế đã ký của Bộ Tài chính như thế nào?

Ngày hỏi:17/05/2022

Kế hoạch triển khai đàm phán lại đối với các Hiệp định thuế đã ký của Bộ Tài chính được quy định như thế nào? Kết hoạch xây dựng điều khoản Hiệp định về thu nhập từ hoạt động kinh tế kỹ thuật số của Bộ Tài chính được quy định như thế nào? Nhờ anh chị tư vấn. Cảm ơn anh chị. 

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Kế hoạch triển khai đàm phán lại đối với các Hiệp định thuế đã ký của Bộ Tài chính được quy định như thế nào?

Tại Số thứ tự III Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 662/QĐ-BTC năm 2022 có quy định về kế hoạch triển khai đàm phán lại đối với các Hiệp định thuế đã ký của Bộ Tài chính như sau:

STT

Nội dung thực hiện

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Kết quả/ sản phẩm

Thời gian hoàn thành

III

Triển khai đàm phán lại đối với các Hiệp định thuế đã ký

 

 

 

 

7

- Rà soát toàn bộ các Hiệp định thuế đã ký;

- Phân tích và đánh giá các điều khoản không còn phù hợp với tình hình mới của từng Hiệp định thuế.

- Đề xuất bổ sung những điều khoản chưa có trong Hiệp định, sửa đổi hoặc hủy bỏ các điều khoản không còn phù hợp tại từng Hiệp định đã ký dưới hình thức đàm phán, ký Nghị định thư sửa đổi, bổ sung Hiệp định đã ký.

Tổng cục Thuế

Các đơn vị thuộc Bộ, các bộ, ngành có liên quan

Báo cáo rà soát, đánh giá các Hiệp định thuế đã ký, đề xuất bổ sung những điều khoản chưa có trong Hiệp định thuế, sửa đổi hoặc hủy bỏ các điều khoản không còn phù hợp tại từng Hiệp định

Tháng 4/2022 - Tháng 3/2023

8

Đánh giá khả năng về việc chấp nhận đàm phán lại của phía nước đối tác để xây dựng phương án đàm phán phù hợp.

Tổng cục Thuế

Các đơn vị thuộc Bộ, các bộ, ngành có liên quan

Báo cáo đánh giá khả thi về việc đàm phán lại các Hiệp định thuế đã ký

Tháng 1/2023 - Tháng 12/2023

9

Xúc tiến đàm phán lại với các nước đối tác ký kết Hiệp định để đề nghị sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ một số điều khoản tại một số Hiệp định đã ký.

Tổng cục Thuế

Các đơn vị thuộc Bộ, các bộ, ngành có liên quan

Nghị quyết của Chính phủ phê duyệt chủ trương đàm phán lại với các nước đối tác

Tháng 1/2023 - Tháng 12/2025

Kết hoạch xây dựng điều khoản Hiệp định về thu nhập từ hoạt động kinh tế kỹ thuật số của Bộ Tài chính được quy định như thế nào?

Tại Số thứ tự IV Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 662/QĐ-BTC năm 2022 có quy định về kết hoạch xây dựng điều khoản Hiệp định về thu nhập từ hoạt động kinh tế kỹ thuật số của Bộ Tài chính như sau:

STT

Nội dung thực hiện

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Kết quả/ sản phẩm

Thời gian hoàn thành

IV

Xây dựng điều khoản Hiệp định về thu nhập từ hoạt động kinh tế kỹ thuật số

 

 

 

 

10

- Nghiên cứu các đề xuất của OECD và của UN về quy định đối với thu nhập từ hoạt động kinh tế kỹ thuật số.

- Phân tích và đánh giá đề xuất ký kết điều khoản đối với loại thu nhập này, các động thái của các nước có thực hiện nhiều hoạt động kinh tế kỹ thuật số tại Việt Nam.

Tổng cục Thuế

Các đơn vị thuộc Bộ, các bộ, ngành có liên quan

Báo cáo nghiên cứu các đề xuất của OECD/UN về quy định đối với thu nhập từ hoạt động kinh tế kỹ thuật số, đánh giá khả thi về việc ký kết điều khoản đối với hoạt động kinh tế kỹ thuật số

Tháng 4/2022 - Tháng 12/2022

11

Xây dựng điều khoản mới của Hiệp định thuế về thu nhập từ hoạt động kinh tế kỹ thuật số

Tổng cục Thuế

Các đơn vị thuộc Bộ, các bộ, ngành có liên quan

Điều khoản về thu nhập từ hoạt động kinh tế kỹ thuật số được đưa vào Bộ nguyên tắc đàm phán

Tháng 4/2022 - Tháng 12/2022

12

Xây dựng kế hoạch đàm phán (đàm phán lại và đàm phán mới) đối với điều khoản này với các nước mà Việt Nam có nhận và cung cấp các hoạt động này.

Tổng cục Thuế

Các đơn vị thuộc Bộ, các bộ, ngành có liên quan

Kế hoạch đàm phán điều khoản về thu nhập từ hoạt động kinh tế kỹ thuật số

Tháng 1/2023 - Tháng 12/2024

13

Chủ động xúc tiến đàm phán ngay đối với những nước đối tác đang có ảnh hưởng trực tiếp tới Việt Nam để đảm bảo không bị thất thu thuế và giảm thiểu tranh chấp có khả năng xảy ra.

Tổng cục Thuế

Các đơn vị thuộc Bộ, các bộ, ngành có liên quan

Nghị quyết của Chính phủ phê duyệt chủ trương đàm phán với các nước đối tác

Tháng 1/2024 - Tháng 12/2030

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin