Nhà chưa sổ đỏ thì có được bán cho người khác không?

Ngày hỏi:17/05/2022

Nhà chưa làm sổ đỏ thì có được bán cho người khác hay không? Đất được đưa vào mua bán phải đáp ứng điều kiện gì?Chào anh chị, cho em hỏi vấn đề như sau, nhà em đang có ý định bán để chuyển đi nơi khác. Tuy nhiên, khi chuẩn bị bán thì mới phát hiện nhà em chưa là sổ đỏ? Anh chị cho em hỏi vấn đề này có ảnh hưởng đến việc mua bán hay không? Nhờ anh chị tư vấn. Cảm ơn anh chị đã tư vấn.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Nhà chưa làm sổ đỏ thì có được bán cho người khác hay không? 

Tại Khoản 1 Điều 118 Luật Nhà ở 2014 có quy định điều kiện tham gia giao dịch của nhà ở như sau:

1. Giao dịch về mua bán, cho thuê mua, tặng cho, đổi, thế chấp, góp vốn bằng nhà ở thì nhà ở phải có đủ điều kiện sau đây:

a) Có Giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này;

b) Không thuộc diện đang có tranh chấp, khiếu nại, khiếu kiện về quyền sở hữu; đang trong thời hạn sở hữu nhà ở đối với trường hợp sở hữu nhà ở có thời hạn;

c) Không bị kê biên để thi hành án hoặc không bị kê biên để chấp hành quyết định hành chính đã có hiệu lực pháp luật của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

d) Không thuộc diện đã có quyết định thu hồi đất, có thông báo giải tỏa, phá dỡ nhà ở của cơ quan có thẩm quyền.

Các điều kiện quy định tại điểm b và điểm c khoản này không áp dụng đối với trường hợp mua bán, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai.

Căn cứ theo quy định hiện hành, trong trường hợp nhà ở chưa có sổ đỏ (chưa có giấy chứng nhận) thì sẽ không đủ điều kiện để giao dịch mua bán cho người khác.

Đất được đưa vào mua bán phải đáp ứng điều kiện gì?

Tại Khoản 1 Điều 188 Luật Đất đai 2013 có quy định về điều kiện được chuyển nhượng quyền sử dụng đất như sau:

1. Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất khi có các điều kiện sau đây:

a) Có Giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 của Luật này;

b) Đất không có tranh chấp;

c) Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

d) Trong thời hạn sử dụng đất.

Theo đó, đất được đưa vào mua bán cần phải đáp ứng 04 điều kiện được liệt kê ở trên.

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin