Sinh viên luật mới ra trường có được làm người bào chữa trong vụ án hình sự không?

Ngày hỏi:07/10/2022

Sinh viên luật mới ra trường có được làm người bào chữa trong vụ án hình sự hay không? Những người nào không được bào chữa trong vụ án hình sự? Em là sinh viên mới tốt nghiệp ngành luật, em vừa nhận được lời mời làm người bào chữa trong vụ án hình sự? Anh chị cho em hỏi em có được làm người bào chữa trong vụ án này hay không? Nhờ anh chị tư vấn. Cảm ơn anh chị.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Sinh viên luật mới ra trường có được làm người bào chữa trong vụ án hình sự hay không?

Tại Điều 72 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015 có quy định về người bào chữa trong vụ án hình sự như sau:

1. Người bào chữa là người được người bị buộc tội nhờ bào chữa hoặc cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng chỉ định và được cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng tiếp nhận việc đăng ký bào chữa.

2. Người bào chữa có thể là:

a) Luật sư;

b) Người đại diện của người bị buộc tội;

c) Bào chữa viên nhân dân;

d) Trợ giúp viên pháp lý trong trường hợp người bị buộc tội thuộc đối tượng được trợ giúp pháp lý.

3. Bào chữa viên nhân dân là công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên, trung thành với Tổ quốc, có phẩm chất đạo đức tốt, có kiến thức pháp lý, đủ sức khỏe bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ được giao, được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hoặc tổ chức thành viên của Mặt trận cử tham gia bào chữa cho người bị buộc tội là thành viên của tổ chức mình.

Căn cứ theo quy định hiện hành, sinh viên luật mới ra trường có thể trở thành người bào chữa với vai trò người đại diện cho người bị buộc tội trong vụ án hình sự.

Những người nào không được bào chữa trong vụ án hình sự?

Tại Khoản 4 Điều 72 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015 có quy định về những người không được bào chữa như sau:

4. Những người sau đây không được bào chữa:

a) Người đã tiến hành tố tụng vụ án đó; người thân thích của người đã hoặc đang tiến hành tố tụng vụ án đó;

b) Người tham gia vụ án đó với tư cách là người làm chứng, người giám định, người định giá tài sản, người phiên dịch, người dịch thuật;

c) Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, người bị kết án mà chưa được xoá án tích, người đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc.

Theo đó, nếu thuộc các trường hợp được nêu trên thì sẽ không được bào chữa trong vụ án hình sự.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.