Thế nào là lưu trú? Bắt buộc phải đăng ký lưu trú trong ngày?

Ngày hỏi:07/10/2022

Thế nào là lưu trú? Bắt buộc phải đăng ký lưu trú trong ngày? "Bạn đến chơi nhà" có cần phải thông báo lưu trú? Mong được giải đáp.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Thế nào là lưu trú?

Theo luật mới thì thế nào là lưu trú? Nhờ tư vấn.

Trả lời:

Khoản 6 Điều 2 Luật Cư trú 2020 quy định:

Lưu trú là việc công dân ở lại một địa điểm không phải nơi thường trú hoặc nơi tạm trú trong thời gian ít hơn 30 ngày.

Trên đây là định nghĩa lưu trú theo luật cư trú mới nhất.

Bắt buộc phải đăng ký lưu trú trong ngày?

Bạn tôi từ dưới quê lên thành phố chơi với tôi ít hôm. Ví dụ trường hợp bạn tôi đến ngày 15/12 này thì có phải đăng ký lưu trú ngay hôm nay không? Ngày mai tôi đi đăng ký có được không?

Trả lời:

Căn cứ Điều 30 Luật Cư trú 2020 có quy định về thông báo lưu trú như sau:

Khi có người đến lưu trú, thành viên hộ gia đình, người đại diện cơ sở chữa bệnh, cơ sở lưu trú du lịch và các cơ sở khác có chức năng lưu trú có trách nhiệm thông báo việc lưu trú với cơ quan đăng ký cư trú; trường hợp người đến lưu trú tại chỗ ở của cá nhân, hộ gia đình mà cá nhân, thành viên hộ gia đình không có mặt tại chỗ ở đó thì người đến lưu trú có trách nhiệm thông báo việc, lưu trú với cơ quan đăng ký cư trú.

Việc thông báo lưu trú được thực hiện trực tiếp, bằng điện thoại, phương tiện điện tử hoặc phương tiện khác do Bộ trưởng Bộ Công an quy định.

Nội dung thông báo về lưu trú bao gồm họ và tên, số định danh cá nhân hoặc số Chứng minh nhân dân, số hộ chiếu của người lưu trú; lý do lưu trú; thời gian lưu trú; địa chỉ lưu trú.

Việc thông báo lưu trú được thực hiện trước 23 giờ của ngày bắt đầu lưu trú; trường hợp người đến lưu trú sau 23 giờ thì việc thông báo lưu trú được thực hiện trước 08 giờ ngày hôm sau; trường hợp ông, bà, cha, mẹ, vợ, chồng, con, cháu, anh, chị, em ruột đến lưu trú nhiều lần thì chỉ cần thông báo lưu trú một lần.

Việc thông báo lưu trú được ghi vào sổ tiếp nhận lưu trú.

Như vậy, theo quy định thì việc thông báo lưu trú được thực hiện trước 23 giờ của ngày bắt đầu lưu trú; trường hợp người đến lưu trú sau 23 giờ thì việc thông báo lưu trú được thực hiện trước 08 giờ ngày hôm sau.

Trường hợp bạn hỏi, nếu bạn của bạn đến chơi trước 23 giờ thì bạn phải thông báo lưu trú trước giờ này, không được để qua ngày hôm sau. Còn nếu đến sau 23 giờ thì bạn phải thông báo lưu trú cho bạn mình trước 08 sáng ngày hôm sau.

Bạn căn cứ quy định trên thực hiện cho đúng.

"Bạn đến chơi nhà" có cần phải thông báo lưu trú?

Xin được hỏi, vài ngày nữa gia đình tôi có đón 10 người bạn ở quê lên thành phố chơi vài ngày, ở lại nhà tôi vài ngày thì có cần phải thông báo lưu trú không?

Trả lời:

Căn cứ Điều 30 Luật cư trú 2020 quy định về thông báo lưu trú về thông báo lưu trú như sau:

1. Khi có người đến lưu trú, thành viên hộ gia đình, người đại diện cơ sở chữa bệnh, cơ sở lưu trú du lịch và các cơ sở khác có chức năng lưu trú có trách nhiệm thông báo việc lưu trú với cơ quan đăng ký cư trú; trường hợp người đến lưu trú tại chỗ ở của cá nhân, hộ gia đình mà cá nhân, thành viên hộ gia đình không có mặt tại chỗ ở đó thì người đến lưu trú có trách nhiệm thông báo việc, lưu trú với cơ quan đăng ký cư trú.

2. Việc thông báo lưu trú được thực hiện trực tiếp, bằng điện thoại, phương tiện điện tử hoặc phương tiện khác do Bộ trưởng Bộ Công an quy định.

3. Nội dung thông báo về lưu trú bao gồm họ và tên, số định danh cá nhân hoặc số Chứng minh nhân dân, số hộ chiếu của người lưu trú; lý do lưu trú; thời gian lưu trú; địa chỉ lưu trú.

4. Việc thông báo lưu trú được thực hiện trước 23 giờ của ngày bắt đầu lưu trú; trường hợp người đến lưu trú sau 23 giờ thì việc thông báo lưu trú được thực hiện trước 08 giờ ngày hôm sau; trường hợp ông, bà, cha, mẹ, vợ, chồng, con, cháu, anh, chị, em ruột đến lưu trú nhiều lần thì chỉ cần thông báo lưu trú một lần.

5. Việc thông báo lưu trú được ghi vào sổ tiếp nhận lưu trú.

Như vậy, khi bạn đón khách về nhà ở lại một vài ngày thì vẫn phải có trách nhiệm thông báo việc lưu trú với cơ quan đăng ký cư trú, bạn căn cứ những thông tin trên để thực hiện đúng.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.