Gia đình, cơ quan, tổ chức được giao quản lý người nghiện ma túy có trách nhiệm thế nào?

Ngày hỏi:07/10/2022

Gia đình, cơ quan, tổ chức được giao quản lý người nghiện ma túy có trách nhiệm như thế nào? Người nghiện ma túy được quản lý có trách nhiệm như thế nào? Xin cảm ơn!

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Gia đình, cơ quan, tổ chức được giao quản lý người nghiện ma túy có trách nhiệm như thế nào?

Căn cứ Khoản 1 Điều 48 Nghị định 116/2021/NĐ-CP quy định về trách nhiệm gia đình, cơ quan, tổ chức được giao quản lý người nghiện ma túy như sau:

1. Gia đình, cơ quan, tổ chức được giao quản lý người nghiện ma túy có trách nhiệm:

a) Không để người được quản lý tiếp tục vi phạm pháp luật;

b) Bảo đảm sự có mặt của người được quản lý khi có quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc;

c) Báo cáo kịp thời với cơ quan, người có thẩm quyền đã ra quyết định giao quản lý trong trường hợp người được quản lý bỏ trốn hoặc có hành vi vi phạm pháp luật;

d) Cơ sở quản lý có trách nhiệm quản lý, giáo dục, tư vấn, điều trị hội chứng cai, điều trị rối loạn tâm thần và các bệnh khác đối với người nghiện ma túy.

Người nghiện ma túy được quản lý có trách nhiệm như thế nào?

Căn cứ Khoản 2 Điều 48 Nghị định trên quy định về trách nhiệm của người nghiện mà túy trong thời gian quản lý cai nghiện như sau:

2. Người nghiện ma túy được quản lý có trách nhiệm:

a) Chấp hành nghiêm chỉnh quy định của pháp luật về tạm trú, tạm vắng; khi đi khỏi địa bàn xã, phường, thị trấn để ở lại địa phương khác phải thông báo cho gia đình, cơ quan, tổ chức được giao quản lý biết về địa chỉ, thời gian tạm trú tại đó;

b) Có mặt tại trụ sở của cơ quan lập hồ sơ khi được yêu cầu.

c) Tuân thủ nội quy, quy chế của cơ sở quản lý.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Căn cứ pháp lý:

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin