Không đăng ký thường trú có được xin giấy xác nhận độc thân hay không?

Ngày hỏi:07/10/2022

Không đăng ký thường trú có được xin giấy xác nhận độc thân không? Hồ sơ cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân bao gồm những loại giấy tờ nào? Chào anh chị, Em hiện đang tạm trú ở Thành phố Hồ Chí Minh, không có đăng ký thường trú thì em có được xin giấy xác nhận độc thân hay không? Nhờ anh chị tư vấn. Cảm ơn anh chị rất nhiều.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Không đăng ký thường trú có được xin giấy xác nhận độc thân không?

Tại Điều 27 Nghị định 126/2014/NĐ-CP có quy định về thẩm quyền cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân như sau:

Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi đăng ký thường trú của công dân Việt Nam thực hiện cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho người đó để làm thủ tục đăng ký kết hôn với người nước ngoài tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước ngoài.

Trường hợp công dân Việt Nam không có đăng ký thường trú nhưng có đăng ký tạm trú theo quy định của pháp luật về cư trú thì Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi đăng ký tạm trú của người đó thực hiện cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

Căn cứ theo quy định hiện hành, trong trường hợp không đăng ký thường trú thì bạn có thể xin giấy xác nhận độc thân (giấy xác nhận tình trạng hôn nhân) ở Ủy ban nhân dân cấp xã nơi bạn đăng ký tạm trú.

Hồ sơ cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân bao gồm những loại giấy tờ nào?

Tại Điều 28 Nghị định 126/2014/NĐ-CP có quy định về thủ tục cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân như sau:

1. Hồ sơ cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân được lập thành 01 bộ, gồm các giấy tờ sau đây:

a) Tờ khai cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân theo mẫu quy định;

b) Bản sao một trong các giấy tờ để chứng minh về nhân thân như Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế;

c) Bản sao sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú của người yêu cầu.

Trường hợp công dân Việt Nam đã ly hôn tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài thì phải nộp giấy xác nhận ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn đã được giải quyết ở nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Theo đó, để được cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, cần phải chuẩn bị các loại giấy tờ được nêu ở quy định trên.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.