Không đậu tốt nghiệp năm trước thì năm nay đăng ký thi THPT quốc gia ở đâu?

Ngày hỏi:07/10/2022

Không đậu tốt nghiệp năm trước thì năm nay đăng ký thi THPT quốc gia ở đâu? Thủ trưởng nơi đăng ký dự tuyển có trách nhiệm thế nào? Em đã học xong lớp 12 năm trước nhưng vì không đậu thpt nên năm nay em phải thi lại, em muốn hỏi là em có nộp hồ sơ tại trường cũ không hay tại đâu? Mong được giải đáp.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Không đậu tốt nghiệp năm trước thì năm nay đăng ký thi THPT quốc gia ở đâu?

Theo Khoản 1 Điều 13 Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT quy định về việc đăng ký dự thi như sau:

1. Nơi ĐKDT:

a) Đối tượng theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 12 Quy chế này ĐKDT tại trường phổ thông nơi học lớp 12;

b) Đối tượng theo quy định tại điểm b, c khoản 1 Điều 12 Quy chế này ĐKDT tại địa điểm (gọi là nơi ĐKDT) do sở GDĐT quy định. Thủ trưởng đơn vị nơi ĐKDT có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Điều 60 Quy chế này.

Bên cạnh đó tại Điều 12 Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT quy định về đối tượng, điều kiện dự thi như sau:

1. Đối tượng dự thi gồm:

a) Người đã học xong chương trình THPT trong năm tổ chức kỳ thi;

b) Người đã học xong chương trình THPT nhưng chưa thi tốt nghiệp THPT hoặc đã thi nhưng chưa tốt nghiệp THPT ở những năm trước;

c) Người đã có Bằng tốt nghiệp THPT, người đã có Bằng tốt nghiệp trung cấp dự thi để lấy kết quả làm cơ sở đăng ký xét tuyển sinh;

d) Một số trường hợp đặc biệt khác do Bộ trưởng Bộ GDĐT quyết định.

Như vậy, theo quy định hiện hành thì người đã học xong chương trình THPT nhưng chưa tốt nghiệp THPT hoặc đã thi THPT nhưng chưa tốt nghiệp THPT thì sẽ đăng ký tại nơi Đăng ký dự tuyển do Sở giáo dục đào tạo quy định. Do đó, bạn phải chờ thông báo của Sở GDĐT để biết thêm thông tin về nơi đăng ký.

Trường trung học phổ thông có trách nhiệm thế nào trong việc tổ chức đăng ký dự tuyển thi THPT quốc gia?

Theo Điều 60 Quy chế này quy định về trách nhiệm của trường phổ thông

1. Hoàn thành chương trình dạy học theo chỉ đạo của sở GDĐT; tổ chức ôn tập cho học sinh; hướng dẫn để học sinh được cấp Căn cước công dân chậm nhất vào cuối học kỳ I năm học lớp 12; tổ chức kiểm tra trình độ kiến thức văn hóa, xếp loại học lực cho những người tự học khi được sở GDĐT giao trách nhiệm.

2. Tiếp nhận Phiếu ĐKDT, đơn đề nghị phúc khảo; kiểm tra hồ sơ của người học ĐKDT tại trường; hoàn thiện dữ liệu ĐKDT và chuyển dữ liệu cho sở GDĐT; in, đóng dấu và trả Giấy báo dự thi cho thí sinh; quản lý hồ sơ ĐKDT của thí sinh theo quy định.

3. Tổ chức cho công chức, viên chức, giáo viên và thí sinh học tập Quy chế thi, tạo mọi điều kiện về cơ sở vật chất, an toàn cho Hội đồng thi nếu được chọn làm Điểm thi hoặc địa điểm chấm thi, phúc khảo.

4. Tiếp nhận đơn, lập danh sách thí sinh có đơn phúc khảo bài thi và chuyển đến sở GDĐT; trả Giấy chứng nhận kết quả thi cho thí sinh nộp Phiếu ĐKDT tại trường.

5. Cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông.

6. Lưu trữ hồ sơ của kỳ thi theo quy định.

7. Đối sánh điểm thi trung bình các bài thi, môn thi thành phần với điểm trung bình môn học tương ứng của năm học lớp 12 của các học sinh của trường làm căn cứ để đổi mới việc dạy và học trong nhà trường.

Theo đó, nơi đăng ký dự tuyển có thể là trường trung học phổ thông hoặc không tuy nhiên thủ trưởng tại nơi đăng ký dự tuyển có trách nhiệm phải đảm bảo thí sinh dự tuyển có thể đăng ký và thực hiện trách nhiệm như trách nhiệm của trường trung học phổ thông.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.