Thẻ cư trú của người nước ngoài hết hạn có làm tài khoản ngân hàng đóng không?

Ngày hỏi:16/05/2022

Thẻ cư trú của người nước ngoài hết hạn có làm tài khoản ngân hàng bị đóng không? Số dư còn lại sau khi đóng tài khoản thanh toán được xử lý như thế nào? Tôi có một người bạn nước ngoài, thẻ cư trú của bạn này hết hạn trong tháng tới, nhưng do vẫn có nhu cầu thanh toán bằng tài khoản ngân hàng Việt Nam nên vẫn muỗn sủ dụng tiếp. Cho tôi hỏi là việc thẻ cư trú hết hạn có làm tài khoản ngân hàng bị đóng không? Xin cám ơn!

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Thẻ cư trú của người nước ngoài hết hạn có làm tài khoản ngân hàng bị đóng không? 

Căn cứ Khoản 1 Điều 18 Thông tư 23/2014/TT-NHNN được sửa đổi bởi Khoản 13 Điều 1 Thông tư 02/2019/TT-NHNN quy định về các trường hợp tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán thực hiện đóng tài khoản thanh toán của khách hàng như sau:

1. Tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán thực hiện đóng tài khoản thanh toán của khách hàng trong các trường hợp sau:

a) Có văn bản yêu cầu đóng tài khoản thanh toán của chủ tài khoản và chủ tài khoản đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ liên quan đến tài khoản thanh toán. Trường hợp chủ tài khoản là người chưa đủ 15 tuổi, người hạn chế năng lực hành vi dân sự, người mất năng lực hành vi dân sự, người khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi thì việc đóng tài khoản được thực hiện theo yêu cầu của người giám hộ, người đại diện theo pháp luật của chủ tài khoản;

b) Chủ tài khoản thanh toán của cá nhân bị chết, bị tuyên bố là đã chết, bị mất tích hoặc mất năng lực hành vi dân sự;

c) Tổ chức có tài khoản thanh toán chấm dứt hoạt động theo quy định của pháp luật;

d) Chủ tài khoản vi phạm cam kết hoặc các thỏa thuận tại hợp đồng về mở và sử dụng tài khoản thanh toán với tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán;

đ) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

Theo đó, việc đóng tài khoản của một cá nhân không dựa trên thẻ cư trú của cá nhân đó. Vì vậy, việc một cá nhân có thẻ cư trú hết hạn không ảnh hưởng gì đến tài khoản ngân hàng nên tài khoản ngân hàng không bị đóng.

Số dư còn lại sau khi đóng tài khoản thanh toán được xử lý như thế nào? 

Căn cứ Khoản 4 Điều 18 Thông tư 23/2014/TT-NHNN được sửa đổi bởi Khoản 13 Điều 1 Thông tư 02/2019/TT-NHNN quy định về xử lý số dư còn lại sau khi đóng tài khoản thanh toán như sau:

4. Số dư còn lại sau khi đóng tài khoản thanh toán được xử lý như sau:

a) Chi trả theo yêu cầu của chủ tài khoản; người giám hộ, người đại diện theo pháp luật của chủ tài khoản trong trường hợp chủ tài khoản là người chưa đủ 15 tuổi, người hạn chế năng lực hành vi dân sự, người mất năng lực hành vi dân sự, người khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người được thừa kế, đại diện thừa kế trong trường hợp chủ tài khoản thanh toán của cá nhân bị chết, bị tuyên bố là đã chết, mất tích;

b) Chi trả theo quyết định của tòa án;

c) Tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán xử lý theo quy định của pháp luật đối với trường hợp người thụ hưởng hợp pháp số dư trên tài khoản đã được thông báo mà không đến nhận hoặc theo thỏa thuận trước bằng văn bản với chủ tài khoản, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin