Gia đình 5 người có được đăng ký thường trú tại nhà thuê 35 m2 hay không?

Ngày hỏi:07/10/2022

Gia đình 5 người có được đăng ký thường trú tại nhà thuê 35 m2 không? Đăng ký thường trú tại nhà thuê có cần hợp đồng thuê nhà công chứng không? Chào luật sư, gia đình tôi có 5 người hiện đang thuê một căn nhà để sinh hoạt trên thành phố rộng 35 m2, bây giờ muốn đăng ký thường trú tại UBND phường thì có được không? Có cần phải cầm hợp đồng công chứng để đăng ký thường trú hay không? Xin được giải đáp.

 

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Gia đình 5 người có được đăng ký thường trú tại nhà thuê 35 m2 không?

Căn cứ Khoản 2, Khoản 3 Điều 20 Luật cư trú 2020 quy định về điều kiện đăng ký thường trú như sau:

2. Công dân được đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp không thuộc quyền sở hữu của mình khi được chủ hộ và chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp đó đồng ý trong các trường hợp sau đây:

a) Vợ về ở với chồng; chồng về ở với vợ; con về ở với cha, mẹ; cha, mẹ về ở với con;

b) Người cao tuổi về ở với anh ruột, chị ruột, em ruột, cháu ruột; người khuyết tật đặc biệt nặng, người khuyết tật nặng, người không có khả năng lao động, người bị bệnh tâm thần hoặc bệnh khác làm mất khả năng nhận thức, khả năng điều khiển hành vi về ở với ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột, bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột, cháu ruột, người giám hộ;

c) Người chưa thành niên được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý hoặc không còn cha, mẹ về ở với cụ nội, cụ ngoại, ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột, bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột; người chưa thành niên về ở với người giám hộ.

3. Trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này, công dân được đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ khi đáp ứng các điều kiện sau đây:

a) Được chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp đồng ý cho đăng ký thường trú tại địa điểm thuê, mượn, ở nhờ và được chủ hộ đồng ý nếu đăng ký thường trú vào cùng hộ gia đình đó;

b) Bảo đảm điều kiện về diện tích nhà ở tối thiểu do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định nhưng không thấp hơn 08 m2 sàn/người.

Như vậy, trừ trường hợp ở Khoản 2 trên, gia đình 5 người thuê nhà 35 m2 không đủ điều kiện để đăng ký thường trú. Điều kiện để đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê nhà là phải được chủ sở hữu đồng ý và điều kiện diện tích nhà ở tối thiểu theo quy định trên.

Đăng ký thường trú tại nhà thuê có cần hợp đồng thuê nhà công chứng không?

Theo Khoản 3 Điều 21 Luật cư trú 2020 quy định về hồ sơ đăng ký thường trú như sau:

3. Hồ sơ đăng ký thường trú đối với người quy định tại khoản 3 Điều 20 của Luật này bao gồm:

a) Tờ khai thay đổi thông tin cư trú, trong đó ghi rõ ý kiến đồng ý cho đăng ký thường trú của chủ hộ, chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp được cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ hoặc người được ủy quyền, trừ trường hợp đã có ý kiến đồng ý bằng văn bản;

b) Hợp đồng cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ hoặc văn bản về việc cho mượn, cho ở nhờ chỗ ở hợp pháp đã được công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật;

c) Giấy tờ, tài liệu chứng minh đủ diện tích nhà ở để đăng ký thường trú theo quy định.

Theo đó, gia đình đủ điều kiện đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê nhà thì khi chuẩn bị hồ sơ đăng ký cần phải có hợp đồng cho thuê nhà đã được công chứng hoặc chứng thực và các giấy tờ như trên.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.