Bắt buộc bảo lãnh tạm ứng hợp đồng thi công xây dựng không? Điều chỉnh tăng giá hợp đồng xây dựng được hay không?

Ngày hỏi:14/05/2022

Bắt buộc bảo lãnh tạm ứng hợp đồng thi công xây dựng không? Điều chỉnh tăng giá hợp đồng xây dựng được không? Có được ký phụ lục hợp đồng thay đổi tổng giá trị gói thầu công trình xây dựng?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Bắt buộc bảo lãnh tạm ứng hợp đồng thi công xây dựng không? 

Bên em có ký một hợp đồng thi công xây dựng về nâng cấp cải tạo đường hơn 2 tỷ, cho hỏi với số tiền này khi bên em tạm ứng hợp đồng thì có bắt buộc phải bảo lãnh tạm ứng không? Xin cảm ơn! 

Trả lời: Căn cứ Khoản 2 và Khoản 4 Điều 18 Nghị định 37/2015/NĐ-CP quy định bảo lãnh tạm ứng hợp đồng như sau:

- Việc tạm ứng hợp đồng chỉ được thực hiện sau khi hợp đồng xây dựng có hiệu lực, riêng đối với hợp đồng thi công xây dựng thì phải có cả kế hoạch giải phóng mặt bằng theo đúng thỏa thuận trong hợp đồng, đồng thời bên giao thầu đã nhận được bảo lãnh tiền tạm ứng (nếu có) tương ứng với giá trị của từng loại tiền mà các bên đã thỏa thuận.

- Đối với hợp đồng xây dựng có giá trị tạm ứng hợp đồng lớn hơn 01 tỷ đồng, trước khi bên giao thầu thực hiện việc tạm ứng hợp đồng cho bên nhận thầu, bên nhận thầu phải nộp cho bên giao thầu bảo lãnh tạm ứng hợp đồng với giá trị và loại tiền tương đương khoản tiền tạm ứng hợp đồng. Không bắt buộc phải bảo lãnh tạm ứng hợp đồng đối với các hợp đồng xây dựng có giá trị tạm ứng hợp đồng nhỏ hơn hoặc bằng 01 tỷ đồng và các hợp đồng xây dựng theo hình thức tự thực hiện bao gồm cả hình thức do cộng đồng dân cư thực hiện theo các chương trình mục tiêu.

- Mặt khác, tại Khoản 5 quy định: Mức tạm ứng hợp đồng không được vượt quá 50% giá trị hợp đồng tại thời điểm ký kết (bao gồm cả dự phòng nếu có), trường hợp đặc biệt thì phải được Người có thẩm quyền quyết định đầu tư cho phép hoặc Bộ trưởng, Chủ tịch Ủy ban nhân cấp tỉnh; Chủ tịch hội đồng thành viên, Chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn, tổng công ty đối với trường hợp Người có thẩm quyền quyết định đầu tư là Thủ tướng Chính phủ; mức tạm ứng tối thiểu được quy định như sau:

Đối với hợp đồng thi công xây dựng công trình:

+ 10% giá hợp đồng đối với hợp đồng có giá trị trên 50 tỷ đồng.

+ 15% giá hợp đồng đối với hợp đồng có giá trị từ 10 tỷ đồng đến 50 tỷ đồng.

+ 20% giá hợp đồng đối với các hợp đồng có giá trị dưới 10 tỷ đồng.

=> Như vậy, căn cứ quy định trên thì nếu công ty bạn tạm ứng hợp đồng lớn hơn 01 tỷ đồng thì mới phải bảo lãnh tạm ứng hợp đồng. Trường hợp dưới hoặc bằng thì không bắt buộc phải bảo lãnh tạm ứng.

Trên đây là nội dung hỗ trợ.

Điều chỉnh tăng giá hợp đồng xây dựng được không?

Chúng tôi có nhận một gói thầu về xây dựng, tuy nhiên gần đây chi phí tăng cao nên muốn xin điều chỉnh tăng giá hợp đồng. Cho hỏi yêu cầu của chúng tôi có thể được chấp nhận không?

Trả lời: Căn cứ Điều 36 Nghị định 37/2015/NĐ-CP quy định nguyên tắc điều chỉnh hợp đồng xây dựng như sau:

- Việc điều chỉnh hợp đồng xây dựng chỉ được áp dụng trong thời gian thực hiện hợp đồng.

- Đối với hợp đồng trọn gói, chỉ được điều chỉnh hợp đồng cho những khối lượng công việc bổ sung ngoài phạm vi công việc theo hợp đồng đã ký (đối với hợp đồng thi công xây dựng, hợp đồng cung cấp thiết bị là nằm ngoài phạm vi công việc phải thực hiện theo thiết kế, yêu cầu của hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu; đối với hợp đồng tư vấn là nằm ngoài nhiệm vụ tư vấn phải thực hiện) và trường hợp bất khả kháng.

- Giá hợp đồng sau điều chỉnh không làm vượt giá gói thầu hoặc dự toán gói thầu được phê duyệt (bao gồm cả chi phí dự phòng cho gói thầu đó) thì chủ đầu tư được quyền quyết định điều chỉnh; trường hợp vượt giá gói thầu hoặc dự toán gói thầu được phê duyệt thì phải được Người có thẩm quyền quyết định đầu tư chấp thuận trước khi điều chỉnh và phải đảm bảo đủ vốn để thanh toán cho bên nhận thầu theo đúng thỏa thuận trong hợp đồng.

=> Như vậy, căn cứ quy định trên thì trong quá trình thực hiện hợp đồng thì có thể điều chỉnh giá hợp đồng tăng hoặc giảm. Tuy nhiên, việc điều chỉnh tăng vượt giá trị gói thầu thì thủ tục sẽ phức tạp hơn, lý do là phải được Người có thẩm quyền quyết định đầu tư chấp thuận.

Trên đây là nội dung tư vấn.

Có được ký phụ lục hợp đồng thay đổi tổng giá trị gói thầu công trình xây dựng?

Bên mình là tổ chức NGO và có tổ chức mời thầu xây dựng 1 gói công trình nhân đạo với tổng giá trị khối lượng công việc rõ ràng.
Có 1 đơn vị tham gia dự thầu với tổng chi phí dự toán là 900 triệu đồng. Sau khi đơn vị này trúng thầu và đàm phán giá với bên mình thì 2 bên thống nhất kí hợp đồng thi công với tổng giá trị trọn gói công trình là 850 triệu.

Trả lời: Vậy, nhà thầu có cần làm lại 1 dự toán khác có giá trị đúng với giá trị đã kí hợp đồng là 850 triệu không? Mặc dù khi kí hợp đồng nhà thầu đã có đính kèm sẵn phụ lục hợp đồng trị giá 850 triệu? Cảm ơn bạn!

Khoản 2a Điều 37 Nghị định 37/2015/NĐ-CP quy định:

Việc điều chỉnh khối lượng công việc trong hợp đồng xây dựng được quy định sau:

Đối với hợp đồng trọn gói: Trường hợp có phát sinh hợp lý những công việc ngoài phạm vi hợp đồng đã ký (đối với hợp đồng thi công xây dựng, hợp đồng cung cấp thiết bị là nằm ngoài phạm vi công việc phải thực hiện theo thiết kế; đối với hợp đồng tư vấn là nằm ngoài nhiệm vụ tư vấn phải thực hiện).

Trường hợp này, khi điều chỉnh khối lượng không làm vượt giá gói thầu được phê duyệt thì chủ đầu tư và nhà thầu tính toán, thỏa thuận và ký kết phụ lục bổ sung hợp đồng; trường hợp vượt giá gói thầu được phê duyệt thì phải được người có thẩm quyền quyết định đầu tư xem xét, quyết định; trường hợp thỏa thuận không được thì khối lượng các công việc phát sinh đó sẽ hình thành gói thầu mới, việc lựa chọn nhà thầu để thực hiện gói thầu này theo quy định hiện hành.

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin