Giá xăng có thể tăng vào ngày nghỉ lễ không? Thương nhân đầu mối có quyền quyết định giá xăng không?

Ngày hỏi:07/10/2022

Giá xăng có thể tăng vào ngày nghỉ lễ không? Thương nhân đầu mối có quyền quyết định giá xăng không? Tôi là người tiêu dùng và muốn hỏi là vào các dịp lễ thì giá xăng có thể tăng lên không? Cây xăng có thể quyết định giá xăng không hay do cơ quan nào quyết định?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Giá xăng có thể tăng vào ngày nghỉ lễ không?

Căn cứ theo Khoản 27 Điều 1 Nghị định 95/2021/NĐ-CP:

Điều 38. Nguyên tắc điều hành giá xăng dầu

3. Thời gian điều hành giá xăng dầu vào các ngày mùng 1, ngày 11 và ngày 21 hàng tháng. Đối với các kỳ điều hành trùng vào ngày nghỉ, ngày nghỉ lễ theo quy định của nhà nước, thời gian điều hành được lùi sang ngày làm việc tiếp theo sau ngày nghỉ, ngày nghỉ lễ. Đối với kỳ điều hành trùng vào dịp Tết Nguyên đán, thời gian điều hành được lùi sang kỳ điều hành tiếp theo.

Trường hợp giá các mặt hàng xăng dầu có biến động bất thường, ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân, Bộ Công Thương có trách nhiệm báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định thời gian điều hành giá xăng dầu cho phù hợp.

Như vậy, theo quy định hiện hành thì giá xăng sẽ không tăng vào ngày nghỉ, ngày lễ mà sẽ được lùi sang ngày làm việc tiếp theo sau ngày nghỉ trừ một số trường hợp có biến động thì Bộ Công thương sẽ báo cáo và Thủ tướng xem xét quyết định thời gian tăng giá xăng dầu.

Thương nhân đầu mối có quyền quyết định giá xăng không?

Theo Khoản 27 Điều 1 Nghị định 95/2021/NĐ-CP quy định:

Điều 38. Nguyên tắc điều hành giá xăng dầu

1. Giá bán xăng dầu được thực hiện theo cơ chế thị trường, có sự điều tiết của Nhà nước, phù hợp với diễn biến giá xăng dầu thế giới và tình hình kinh tế xã hội trong từng thời kỳ.

2. Thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu và thương nhân phân phối xăng dầu được quyền quyết định giá bán buôn. Căn cứ vào tình hình thực tế tại doanh nghiệp, thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu và thương nhân phân phối xăng dầu quyết định giá bán lẻ xăng dầu (riêng dầu madút là giá bán buôn) trong hệ thống phân phối của mình phù hợp với chi phí phát sinh thực tế tại doanh nghiệp và không cao hơn giá điều hành do cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố.

Đối với các địa bàn xa cảng, xa kho đầu mối, xa cơ sở sản xuất xăng dầu, nếu có chi phí thực tế phát sinh hợp lý, hợp lệ (đã được kiểm toán) tăng cao dẫn đến giá bán cao hơn giá điều hành, thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu được quyết định giá bán thực tế tại địa bàn đó (đã được thông báo với Bộ Công Thương) để bù đắp chi phí phát sinh nhưng không vượt quá 2% giá điều hành công bố cùng thời điểm.

Các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, thương nhân phân phối xăng dầu có trách nhiệm thông báo giá bán với Bộ Công Thương, Bộ Tài chính ngay sau khi quyết định giá bán xăng dầu của doanh nghiệp.

Theo quy định, thì giá xăng sẽ do thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu và thương nhân phân phối xăng dầu quyết định. Tuy nhiên giá xăng sau khi quyết định phải thông báo ngày cho Bộ Công Thương, Bộ Tài chính.

Trân trọng

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.