Mua bán vật phẩm trong tài khoản game online vi phạm pháp luật không?

Ngày hỏi:07/10/2022

Mua bán vật phẩm trong tài khoản game online có vi phạm pháp luật không? Người cung cấp dịch vụ chơi game online quy đổi điểm thưởng thành tiền bị xử phạt như thế nào? Mình dự định bán vật phẩm trong tài khoản game Liên quân nhưng người bạn của mình lại kêu bán tài khoản là trái luật. Cho mình hỏi là mua bán vật phẩm trong tài khoản game online là vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý hành chính đúng không?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Mua bán tài khoản game online có vi phạm pháp luật không?

Căn cứ Điều 106 Nghị định 15/2020/NĐ-CP quy định về vi phạm quy định về người chơi như sau:

1. Phạt cảnh cáo đối với hành vi đăng ký không đúng thông tin cá nhân khi chơi các trò chơi điện tử G1.

2. Phạt tiền từ 600.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi không chấp hành quy định về quản lý giờ chơi tại điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.

3. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Lợi dụng trò chơi điện tử để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, gây mất trật tự, an toàn xã hội và an ninh quốc gia;

b) Mua, bán vật phẩm ảo hoặc đơn vị ảo hoặc điểm thưởng.

Theo đó, hành vi mua bán ảo hoặc đơn vị ảo hoặc điểm thưởng trong tài khoản game sẽ bị phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng. Như vậy, hành vi mua, bán vật phẩm trong tài khoản game là hành vi vi phạm pháp luật.

Người cung cấp dịch vụ chơi game online quy đổi điểm thưởng thành tiền bị xử phạt như thế nào?

Căn cứ Khoản 6, Khoản 7 Điều 104 nghị định trên quy định về xử lý hành vi người cung cấp dịch vụ chơi game online quy đổi điểm thưởng thành tiền như sau:

6. Phạt tiền từ 170.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Quy đổi vật phẩm ảo, đơn vị ảo, điểm thưởng được thành tiền hoặc thẻ thanh toán hoặc phiếu thưởng hoặc các hiện vật có giá trị giao dịch bên ngoài trò chơi điện tử dưới bất kỳ hình thức nào;

b) Khởi tạo các vật phẩm ảo, đơn vị ảo, điểm thưởng trong trò chơi điện tử không đúng theo nội dung, kịch bản trò chơi điện tử;

c) Cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 có thông tin, hình ảnh vi phạm chủ quyền quốc gia; xúc phạm dân tộc, danh nhân, anh hùng dân tộc mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

7. Hình thức xử phạt bổ sung:

a) Tước quyền sử dụng quyết định phê duyệt nội dung, kịch bản trò chơi điện tử G1 từ 01 tháng đến 03 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm c khoản 5 Điều này;

b) Tước quyền sử dụng Giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1, Giấy chứng nhận cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng từ 22 tháng đến 24 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 6 Điều này;

c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đối với hành vi quy định tại các khoản 3 và 6 Điều này;

d) Đình chỉ hoạt động từ 01 tháng đến 03 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại các điểm b và đ khoản 2, các khoản 3, 4, các điểm a và d khoản 5 Điều này.

Theo đó, người cung cấp dịch vụ game online quy đổi điểm thưởng thành tiền sẽ bị xử phạt từ 170.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng và tước Giấy chứng nhận cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng từ 22 tháng đến 24 tháng và bị tịch thu khoản tiền này và phương tiện để đổi thưởng.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.