Tham gia chương trình đào tạo nghiệp vụ tư vấn du học phải học tổng bao nhiêu tín chỉ?

Ngày hỏi:13/05/2022

Tham gia chương trình đào tạo nghiệp vụ tư vấn du học phải học bao nhiêu tín chỉ? Phải đạt bao nhiêu điểm mới được cấp chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ tư vấn du học? Chào Luật sư, tôi hiện đang dự định đăng ký tham gia học chương trình đào tạo nghiệp vụ tư vấn du học thì không biết khối lượng chương trình đạo tạo như thế nào? Phải đạt điểm số bài kiểm tra như thế nào mới được cấp chứng chỉ đào tạo? Xin được tư vấn.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Tham gia chương trình đào tạo nghiệp vụ tư vấn du học phải học bao nhiêu tín chỉ? 

Căn cứ Tiểu mục 1 Mục IV Chương trình đào tạo nghiệp vụ tư vấn du học ban hành kèm theo Thông tư 01/2022/TT-BGDĐT quy định về khối lượng chương trình như sau:

Tổng số: 10 tín chỉ, tổng số tiết dạy trên lớp là 230 tiết, trong đó có 70 tiết lý thuyết, 160 tiết thảo luận, thực hành (01 tín chỉ tương đương 15 tiết lý thuyết, 01 tiết lý thuyết tương đương 02 tiết thảo luận thực hành, mỗi tiết học là 50 phút).

Đây là yêu cầu chương trình tối thiểu, các cơ sở đào tạo căn cứ nhu cầu thực tế có thể bổ sung thêm các nội dung cho phù hợp.

Như vậy, yêu cầu tối thiểu về khối lượng chương trình đào tạo chương trình đào tạo nghiệp vụ tư vấn du học là 10 tín chỉ với tổng số tiết dạy trên lớp là 230 tiết theo quy định trên.

Phải đạt bao nhiêu điểm mới được cấp chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ tư vấn du học?

Theo Tiết 4.1 Tiểu mục 1 Mục V Chương trình đào tạo nghiệp vụ tư vấn du học ban hành kèm theo Thông tư 01/2022/TT-BGDĐT quy định về cấp chứng chỉ như sau:

Những học viên có điểm thi kết thúc khóa đào tạo đạt từ 5 điểm trở lên thì được cấp chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ tư vấn du học. Các cơ sở đào tạo nghiệp vụ tư vấn du học cấp chứng chỉ cho học viên theo quy định.

Mẫu chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ tư vấn du học thực hiện theo mẫu chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định. Việc in, cấp và quản lý chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ tư vấn du học thực hiện theo Quy chế quản lý văn bằng, chứng chỉ do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Theo đó, học viên phải đạt điểm thi kết thúc khóa đào tạo từ 5 điểm trở lên mới được cấp chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ tư vấn du học.

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin