Viên chức đang bị xử lý kỷ luật có được ra nước ngoài học tập bằng ngân sách nhà nước hay không?

Ngày hỏi:13/05/2022

Viên chức đang bị xử lý kỷ luật có được ra nước ngoài học tập bằng ngân sách nhà nước không? Có giấy khám sức khỏe của cơ sở y tế cấp huyện có được làm hồ sơ dự tuyển học tập ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước? Chào Luật sư, tôi hiện là viên chức đang giảng dạy tại một cơ sở giáo dục công lập, tôi muốn xin học bổng nhà nước để ra nước ngoài học tập nhưng tôi đang trong quá trình xử lý kỷ luật thì có xin được không? Hồ sơ dự tuyển tôi đã làm trước đó nhưng chỉ có giấy khám sức khỏe ở cơ sở y tế quận có được không? Xin được giải đáp.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Viên chức đang bị xử lý kỷ luật có được ra nước ngoài học tập bằng ngân sách nhà nước không?

Căn cứ Khoản 1 Điều 5 Nghị định 86/2021/NĐ-CP quy định về tuyển sinh và cử công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập như sau:

1. Tiêu chuẩn đối với công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập

a) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

b) Không trong thời gian bị kỷ luật, bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

c) Có văn bằng, chứng chỉ chuyên môn, ngoại ngữ đáp ứng quy định của chương trình học bổng và đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của chương trình học bổng;

d) Được cơ quan quản lý trực tiếp đồng ý cử đi học (đối với trường hợp có cơ quan công tác);

đ) Đáp ứng các quy định hiện hành về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và các quy định của Đảng (đối với trường hợp là cán bộ, công chức, viên chức và là đảng viên),

Như vậy, viên chức đang giảng dạy tại cơ sở giáo dục công lập đang bị xử lý kỷ luật không đủ điều kiện tiêu chuẩn để xin học bổng nhà nước ra nước ngoài học tập theo quy định trên.

Có giấy khám sức khỏe của cơ sở y tế cấp huyện có được làm hồ sơ dự tuyển học tập ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước?

Theo Khoản 2 Điều trên có quy định như sau:

2. Hồ sơ dự tuyển gồm:

a) Công văn của cơ quan quản lý trực tiếp cử dự tuyển (đối với trường hợp có cơ quan công tác);

b) Cam kết thực hiện trách nhiệm của người được cử đi dự tuyển theo yêu cầu của cơ quan quản lý trực tiếp (đối với trường hợp có cơ quan công tác);

c) Sơ yếu lý lịch có dán ảnh và xác nhận của cơ quan quản lý trực tiếp (đối với trường hợp có cơ quan công tác) hoặc xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú (đối với trường hợp không có cơ quan công tác);

d) Bản sao có chứng thực văn bằng, chứng chỉ chuyên môn, ngoại ngữ đáp ứng quy định của chương trình học bổng;

đ) Giấy khám sức khỏe của cơ sở y tế cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xác nhận đủ điều kiện đi học nước ngoài;

e) Các giấy tờ khác (nếu có) theo yêu cầu của chương trình học bổng và cơ quan cử đi học.

Theo đó, hồ sơ dự tuyển xin cấp học bổng nhà nước đi ra nước ngoài học tập bắt buộc phải có giấy khám sức khỏe của cơ sở y tế cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xác nhận đủ điều kiện đi học nước ngoài. Giấy khám sức khỏe của cơ sở y tế cấp huyện sẽ không được chấp thuận theo quy định trên.

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin