Thời hạn Tòa án gửi cho Cơ quan đại diện hồ sơ đề nghị tống đạt, thông báo văn bản tố tụng được quy định ra sao?

Ngày hỏi:13/05/2022

Thời hạn Tòa án gửi cho Cơ quan đại diện hồ sơ đề nghị tống đạt, thông báo văn bản tố tụng được quy định như thế nào? Nhiệm vụ của cơ quan đại diện khi tiếp nhận, giải quyết đề nghị tống đạt, thông báo văn bản tố tụng của Tòa án. Nhờ anh chị giúp đỡ. Cảm ơn anh chị.

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

Thời hạn Tòa án gửi cho Cơ quan đại diện hồ sơ đề nghị tống đạt, thông báo văn bản tố tụng được quy định như thế nào?

Tại Điều 7 Thông tư liên tịch 01/2019/TTLT-TANDTC-BNG có quy định về thời hạn Tòa án gửi cho Cơ quan đại diện hồ sơ đề nghị tống đạt, thông báo văn bản tố tụng như sau:

1. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày lập xong hồ sơ đề nghị tống đạt, thông báo văn bản tố tụng và hoàn thành việc chuyển tiền cước bưu chính ở nước ngoài cho Cơ quan đại diện, Tòa án gửi hồ sơ đó cho Cơ quan đại diện theo phương thức quy định tại khoản 1 Điều 4 của Thông tư liên tịch này.

2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày lập xong hồ sơ đề nghị thông báo văn bản tố tụng bằng văn bản điện tử có chữ ký số, Tòa án gửi hồ sơ đó cho Cơ quan đại diện theo phương thức quy định tại khoản 2 Điều 4 của Thông tư liên tịch này.

Nhiệm vụ của cơ quan đại diện khi tiếp nhận, giải quyết đề nghị tống đạt, thông báo văn bản tố tụng của Tòa án

Tại Khoản 1 Điều 8 Thông tư liên tịch 01/2019/TTLT-TANDTC-BNG có quy định về nhiệm vụ của cơ quan đại diện khi tiếp nhận, giải quyết đề nghị tống đạt, thông báo văn bản tố tụng của Tòa án như sau:

1. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị tống đạt, thông báo văn bản tố tụng của Tòa án, Cơ quan đại diện giải quyết như sau:

a) Kiểm tra hồ sơ và vào sổ hồ sơ tống đạt, thông báo văn bản tố tụng;

b) Thực hiện việc tống đạt, thông báo văn bản tố tụng theo quy định tại Điều 9, Điều 10 của Thông tư liên tịch này, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập Thư Ký Luật

  • Ban biên tập Thư Ký Luật
  • Click để xem thông tin