Trường hợp đương sự được thông báo văn bản tố tụng là người nước ngoài thì có cần dịch văn bản tố tụng?

Ngày hỏi:13/05/2022

Trường hợp đương sự được thông báo văn bản tố tụng là người nước ngoài thì có cần dịch văn bản tố tụng không? Các cách thức Tòa án lập hồ sơ đề nghị thông báo văn bản tố tụng? Nhờ anh chị giải đáp. Cảm ơn anh chị.

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

Trường hợp đương sự được thông báo văn bản tố tụng là người nước ngoài thì có cần dịch văn bản tố tụng?

Tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư liên tịch 01/2019/TTLT-TANDTC-BNG có quy định về dịch văn bản tố tụng trong trường hợp đương sự được thông báo văn bản tố tụng là người nước ngoài như sau:

2. Trường hợp đương sự được thông báo văn bản tố tụng là người nước ngoài, cơ quan, tổ chức nước ngoài, thì hồ sơ đề nghị thông báo văn bản tố tụng còn bao gồm bản dịch văn bản tố tụng ra tiếng nước ngoài có chứng thực chữ ký người dịch.

Các cách thức Tòa án lập hồ sơ đề nghị thông báo văn bản tố tụng?

Tại Khoản 3 Thông tư liên tịch 01/2019/TTLT-TANDTC-BNG có quy định về các cách thức Tòa án lập hồ sơ đề nghị thông báo văn bản tố tụng như sau:

3. Tòa án lập hồ sơ đề nghị thông báo văn bản tố tụng theo cách thức sau đây:

a) Văn bản đề nghị Cơ quan đại diện thông báo văn bản tố tụng được lập theo Mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch này;

b) Bản dịch văn bản tố tụng phải được dịch đúng ngôn ngữ chính thức của nước mà đương sự có quốc tịch, nơi đương sự có địa chỉ hoặc ngôn ngữ khác được nước này chấp nhận;

c) Tòa án giao nguyên đơn, người khởi kiện, người yêu cầu, người kháng cáo thực hiện việc dịch, thanh toán tiền dịch văn bản tố tụng và chứng thực chữ ký người dịch. Đương sự phải nộp lại hóa đơn thanh toán cho Tòa án để lưu hồ sơ vụ việc;

d) Hồ sơ đề nghị thông báo văn bản tố tụng được lập thành hai bộ; một bộ để gửi cho Cơ quan đại diện và một bộ để lưu hồ sơ vụ việc.

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập Thư Ký Luật

  • Ban biên tập Thư Ký Luật
  • Click để xem thông tin