Công chứng viên có được hành nghề tại 02 đơn vị khác nhau? Người thừa kế có được trở thành Công chứng viên hợp danh?

Ngày hỏi:13/05/2022

Công chứng viên có được hành nghề tại 02 đơn vị khác nhau hay không? Người thừa kế có được trở thành Công chứng viên hợp danh không? Cơ quan có thẩm quyền tạm đình chỉ hành nghề của công chứng viên?

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

Công chứng viên có được hành nghề tại 02 đơn vị khác nhau hay không?

Theo quy định pháp luật về công chứng, thì công chứng viên có được hành nghề từ hai tổ chức hành nghề công chứng hay không? Hai tổ chức này khác nhau, khác địa bàn và khác tỉnh.

Trả lời:

Căn cứ Điểm k Khoản 1 Điều 7 Luật Công chứng 2014 quy định về hành vi cấm như sau:

Công chứng viên đồng thời hành nghề tại hai tổ chức hành nghề công chứng trở lên hoặc kiêm nhiệm công việc thường xuyên khác.

Như vậy, mỗi công chứng viên chỉ được hành nghề tại 01 tổ chức hành nghề công chứng mà thôi.

Người thừa kế có được trở thành Công chứng viên hợp danh không?

Tôi muốn hỏi về trường hợp trong một Văn phòng công chứng, khi Công chứng viên hợp danh chết và có người thừa kế thì người thừa kế đó mặc nhiên trở thành Công chứng viên hợp danh không? Người này đã có bằng công chứng viên.

Trả lời:

Căn cứ Khoản 2 Điều 27 Luật Công chứng 2014 quy định như sau:

Trường hợp công chứng viên hợp danh của Văn phòng công chứng chết hoặc bị Tòa án tuyên bố là đã chết thì người thừa kế của công chứng viên hợp danh được hưởng phần giá trị tài sản tại Văn phòng công chứng sau khi đã trừ đi phần nợ thuộc trách nhiệm của công chứng viên đó. Người thừa kế có thể trở thành công chứng viên hợp danh của Văn phòng công chứng nếu là công chứng viên và được các công chứng viên hợp danh còn lại chấp thuận.

Như vậy, nếu người này cũng là công chứng viên và là người thừa kế của công chứng viên hợp danh thì còn phải được sự chấp nhận của công chứng viên hợp danh còn lại mới được trở thành công chứng viên hợp danh.

Cơ quan có thẩm quyền tạm đình chỉ hành nghề của công chứng viên?

Cơ quan nào có thẩm quyền tạm đình chỉ hành nghề của công chứng viên theo luật về công chứng?

Trả lời:

Căn cứ Khoản 1 Điều 24 Luật Công chứng 2014 quy định như sau:

Sở Tư pháp nơi công chứng viên đăng ký hành nghề quyết định tạm đình chỉ hành nghề của công chứng viên trong các trường hợp sau đây:

- Công chứng viên đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

- Công chứng viên đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính.

Như vậy, cơ quan có thẩm quyền tạm đình chỉ hành nghề của công chứng viên đó là Sở Tư pháp.

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập Thư Ký Luật

  • Ban biên tập Thư Ký Luật
  • Click để xem thông tin