Công ty TNHH một thành viên tăng vốn điều lệ có phải chuyển đổi loại hình doanh nghiệp không?

Ngày hỏi:07/10/2022

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tăng vốn điều lệ sẽ phải chuyển đổi loại hình doanh nghiệp? Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có được giảm vốn điều lệ do hoàn trả phần vốn góp cho chủ sở hữu không? Chào luật sư, tôi đang là chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, hiện tại tôi muốn tăng vốn điều lệ huy động từ những người khác thì có bắt buộc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp không? Nếu trước khi huy động vốn điều lệ mà tôi muốn công ty hoàn trả phần vốn góp thì có được không? Doanh nghiệp tôi hoạt động mới được 1 năm. Xin được giải đáp.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Công ty TNHH một thành viên tăng vốn điều lệ sẽ phải chuyển đổi loại hình doanh nghiệp?

Căn cứ Khoản 2 Điều 87 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về tăng, giảm vốn điều lệ như sau:

2. Trường hợp tăng vốn điều lệ bằng việc huy động thêm phần vốn góp của người khác, công ty phải tổ chức quản lý theo loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên hoặc công ty cổ phần. Việc tổ chức quản lý công ty được thực hiện như sau:

a) Trường hợp tổ chức quản lý theo loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên thì công ty phải thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hoàn thành việc thay đổi vốn điều lệ;

b) Trường hợp chuyển đổi thành công ty cổ phần thì công ty thực hiện theo quy định tại Điều 202 của Luật này.

Như vậy, công ty sẽ phải chuyển đổi loại hình doanh nghiệp trong trường hợp tăng vốn điều lệ từ việc huy động vốn góp từ những người khác. Trường hợp tăng vốn điều lệ nhưng do chủ sở hữu góp thì không cần phải chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có được giảm vốn điều lệ do hoàn trả phần vốn góp cho chủ sở hữu không?

Theo Khoản 3 Điều trên quy định như sau:

3. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên giảm vốn điều lệ trong trường hợp sau đây:

a) Hoàn trả một phần vốn góp cho chủ sở hữu công ty nếu công ty đã hoạt động kinh doanh liên tục từ 02 năm trở lên kể từ ngày đăng ký thành lập doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả phần vốn góp cho chủ sở hữu công ty;

b) Vốn điều lệ không được chủ sở hữu công ty thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo quy định tại Điều 75 của Luật này.

Theo đó, công ty được hoàn trả một phần vốn góp cho chủ sở hữu nếu thỏa mãn các điều kiện về hoạt động kinh doanh trên. Trường hợp công ty mới hoạt động 1 năm thì không được hoàn trả theo quy định.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.