Công ty TNHH có được kinh doanh bảo hiểm không?

Ngày hỏi:07/10/2022

Công ty TNHH có được kinh doanh bảo hiểm hay không? Kinh doanh bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ phải có vốn pháp định bao nhiêu? Công ty của tôi có loại hình là công ty TNHH, công ty muốn kinh doanh mảng bảo hiểm thì có được không? Vốn pháp định để kinh doanh bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ là bao nhiêu?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Công ty TNHH có được kinh doanh bảo hiểm hay không?

Căn cứ Điều Khoản 7 Điều 1 Luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi 2010 các tổ chức kinh doanh bảo hiểm bao gồm:

1. Công ty cổ phần bảo hiểm;

2. Công ty trách nhiệm hữu hạn bảo hiểm;

3. Hợp tác xã bảo hiểm;

4. Tổ chức bảo hiểm tương hỗ.

Như vậy, theo quy định như trên, công ty TNHH là loại hình doanh nghiệp được kinh doanh bảo hiểm. Cho nên doanh nghiệp của bạn được kinh doanh bảo hiểm nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện khác của pháp luật.

Kinh doanh bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ phải có vốn pháp định bao nhiêu?

Tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 10 Nghị định 73/2016/NĐ-CP có quy định như sau:

1. Mức vốn pháp định của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ:

a) Kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ (trừ các trường hợp quy định tại điểm b, điểm c khoản này) và bảo hiểm sức khỏe: 300 tỷ đồng Việt Nam;

b) Kinh doanh bảo hiểm theo quy định tại điểm a khoản này và bảo hiểm hàng không hoặc bảo hiểm vệ tinh: 350 tỷ đồng Việt Nam;

c) Kinh doanh bảo hiểm theo quy định tại điểm a khoản này, bảo hiểm hàng không và bảo hiểm vệ tinh: 400 tỷ đồng Việt Nam.

2. Mức vốn pháp định của doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ:

a) Kinh doanh bảo hiểm nhân thọ (trừ bảo hiểm liên kết đơn vị, bảo hiểm hưu trí) và bảo hiểm sức khỏe: 600 tỷ đồng Việt Nam;

b) Kinh doanh bảo hiểm theo quy định tại điểm a khoản này và bảo hiểm liên kết đơn vị hoặc bảo hiểm hưu trí: 800 tỷ đồng Việt Nam;

c) Kinh doanh bảo hiểm theo quy định tại điểm a khoản này, bảo hiểm liên kết đơn vị và bảo hiểm hưu trí: 1.000 tỷ đồng Việt Nam.

Theo đó, để kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ doanh nghiệp phải có vốn pháp định từ 300 tỷ đến 400 tỷ đồng. Đối với bảo hiểm nhân thọ doanh nghiệp để kinh doanh phải có vốn pháp định là từ 600 tỷ đồng đến 1000 tỷ đồng.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.