Mang theo vàng đi du lịch nước ngoài có được không?

Ngày hỏi:13/05/2022

Mang theo vàng đi du lịch nước ngoài có được không? Việc xuất khẩu, nhập khẩu vàng là trang sức được quy định thế nào? Nhà tôi có điều kiện khá giả nên trang sức chủ yếu là bằng vàng, sắp tới gia đình tôi định đi du lịch nước ngoài. Tôi nghe bạn bảo đi nước ngoài thì không được mang vàng, tôi muốn biết chuyện này có đúng không?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Mang theo vàng đi du lịch nước ngoài có được không?

Căn cứ theo Điều 2 Thông tư 11/2014/TT-NHNN quy định về việc mang vàng khi xuất cảnh, nhập cảnh bằng hộ chiếu như sau:

1. Cá nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài xuất cảnh, nhập cảnh bằng hộ chiếu không được phép mang theo vàng miếng, vàng nguyên liệu. Trường hợp cá nhân nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam mang theo vàng miếng, vàng nguyên liệu phải làm thủ tục gửi tại kho Hải quan để mang ra khi xuất cảnh hoặc làm thủ tục chuyển ra nước ngoài và phải chịu mọi chi phí liên quan phát sinh.

2. Cá nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài xuất cảnh, nhập cảnh bằng hộ chiếu mang theo vàng trang sức, mỹ nghệ có tổng khối lượng từ 300g (ba trăm gam) trở lên phải khai báo với cơ quan Hải quan.

Điều 3. Mang vàng khi xuất cảnh, nhập cảnh bằng giấy thông hành biên giới, giấy thông hành nhập xuất cảnh, chứng minh thư biên giới

1. Cá nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài khi xuất cảnh, nhập cảnh bằng giấy thông hành biên giới, giấy thông hành nhập xuất cảnh, chứng minh thư biên giới không được mang theo vàng nguyên liệu, vàng miếng, vàng trang sức, mỹ nghệ trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Cá nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài khi xuất cảnh, nhập cảnh bằng giấy thông hành biên giới, giấy thông hành nhập xuất cảnh, chứng minh thư biên giới được đeo trên người vàng trang sức, mỹ nghệ phục vụ nhu cầu trang sức như các loại: nhẫn, dây, vòng, hoa tai, kim cài và các loại trang sức khác; trường hợp tổng khối lượng từ 300g (ba trăm gam) trở lên phải khai báo với cơ quan Hải quan.

Như vậy, theo quy định hiện hành thì người Việt Nam khi xuất cảnh khỏi Việt Nam mà đeo vàng trên người thì chỉ được mang không quá 300g (Ba trăm gam). Nếu từ 300g (Ba trăm gam) trở lên phải khai báo với cơ quan Hải quan.

Việc xuất khẩu, nhập khẩu vàng là trang sức được quy định thế nào?

Theo Điều 13 Nghị định 24/2012/NĐ-CP quy định về việc xuất khẩu, nhập khẩu vàng trang sức, mỹ nghệ như sau:

1. Việc xuất khẩu, nhập khẩu vàng trang sức, mỹ nghệ được thực hiện theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

2. Việc xuất khẩu, nhập khẩu vàng trang sức, mỹ nghệ để tham gia triển lãm, hội chợ quốc tế thực hiện theo quy định của Chính phủ về hội chợ, triển lãm quốc tế.

Trân trọng! 

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin