02 cái răng lung lay do viêm quanh răng thì có phải đi nghĩa vụ quân sự không?

Ngày hỏi:13/05/2022

02 cái răng lung lay do viêm quanh răng thì có phải đi nghĩa vụ quân sự? Viêm tai giữa mãn tính có đi nghĩa vụ quân sự hay không? Bị hội chứng đại tràng tăng kích thích ở mức độ nhẹ thì có được tham gia nghĩa vụ quân sự?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

02 cái răng lung lay do viêm quanh răng thì có phải đi nghĩa vụ quân sự?

Em đi khám răng bác sĩ kết luận là em có 2 cái răng lung lay độ 3 do viêm quanh răng (nha chu viêm), vậy trường hợp này em có phải đi nghĩa vụ không ạ?

Trả lời: Căn cứ Phụ lục 1 Phân loại sức khỏe theo thể lực và bệnh tật ban hành kèm theo Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP, có quy định:

22: Viêm quanh răng (nha chu viêm):

- Viêm quanh răng đã điều trị ổn định vẫn còn túi lợi sâu: Điểm 3

- Viêm quanh răng ở < 5 răng, răng lung lay độ 2 - 3 – 4: Điểm 3

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 9 Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP thì căn cứ vào số điểm chấm cho 8 chỉ tiêu ghi trong phiếu sức khỏe nghĩa vụ quân sự để phân loại sức khỏe của công dân tham gia khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, cụ thể như sau:

- Loại 1: 8 chỉ tiêu đều đạt điểm 1;

- Loại 2: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 2;

- Loại 3: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 3;

- Loại 4: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 4;

- Loại 5: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 5;

- Loại 6: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 6.

Như vậy, trường hợp của bạn đã được bác sĩ kết luận là có 2 cái răng lung lay độ 3 do viêm quanh răng (nha chu viêm) thì sẽ có sức khỏe loại 3.

Và Điểm a Khoản 3 Điều 4 Thông tư 148/2018/TT-BQP có quy định về tiêu chuẩn sức khỏe để tuyển quân như sau:

Tuyển chọn những công dân có sức khỏe loại 1, 2, 3 theo quy định tại Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Từ các quy định trên thì trường hợp của bạn, có sức khỏe loại 3 thì vẫn đảm bảo điều kiện sức khỏe để tham gia nghĩa vụ quân sự (chưa xem xét các điều kiện, bệnh tật khác).

Viêm tai giữa mãn tính có đi nghĩa vụ quân sự hay không?

Em hiện đang bị viêm tai giữa mạn tính có mủ, bị thủng màng nhĩ lỗ nhỏ đã chữa nhiều lần nhưng không dứt. Vậy trường hợp của em có đi nghĩa vụ quân sự hay không?

Trả lời: Theo quy định tại Khoản 3 Điều 4 Thông tư 148/2018/TT-BQP thì chỉ tuyển chọn những công dân có sức khỏe loại 1, 2, 3 nhập ngũ theo tiêu chuẩn phân loại sức khỏe tại Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP.

Căn cứ quy định tại Khoản 4 Điều 9 Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP thì dựa vào số điểm chấm cho 8 chỉ tiêu ghi trong phiếu sức khỏe nghĩa vụ quân sự để phân loại sức khỏe, cụ thể như sau:

- Điểm 1: Chỉ tình trạng sức khỏe rất tốt;

- Điểm 2: Chỉ tình trạng sức khỏe tốt;

- Điểm 3: Chỉ tình trạng sức khỏe khá;

- Điểm 4: Chỉ tình trạng sức khỏe trung bình;

- Điểm 5: Chỉ tình trạng sức khỏe kém;

- Điểm 6: Chỉ tình trạng sức khỏe rất kém.

Theo đó, các bệnh về tai, mũi, họng dẫn đến việc công dân không đảm bảo điều kiện về sức khỏe để được đi nghĩa vụ quân sự được quy định tại số thứ tự 33 Mục II Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP bao gồm:

Tai giữa:

- Viêm tai giữa cấp tính: 4T điểm

- Viêm tai giữa thanh dịch: 4T điểm

- Viêm tai giữa mạn tính hòm nhĩ khô, sạch

+ Màng nhĩ thủng nhỏ hoặc trung bình: 4 điểm

+ Màng nhĩ thủng rộng:5 điểm

- Viêm tai giữa mạn tính có thủng màng nhĩ, có chảy chất nhầy hoặc mủ, mức độ thủng:

+ Thủng nhỏ hoặc trung bình: 5 điểm

+ Thủng rộng:6 điểm

- Viêm tai giữa mạn tính có thủng, có chảy mủ thối (Cholesteatome): 6 điểm

Như vậy, với tình trạng của là viêm tai giữa có mủ và bị thủng màng nhĩ lỗ nhỏ thì theo quy định về khám sức khỏe thì tình trạng sức khỏe của bạn thuộc loại 5.

Với tình trạng sức khỏe này thì bạn sẽ không đủ điều kiện để tham gia nghĩa vụ quân sự. Tuy nhiên, bạn phải đi khám sức khỏe tham gia nghĩa vụ quân sự khi có lệnh để Hội đồng khám kết luận chính xác nhất.

Bị hội chứng đại tràng tăng kích thích ở mức độ nhẹ thì có được tham gia nghĩa vụ quân sự?

Em đi khám được bác sĩ kết luận là bị hội chứng đại tràng tăng kích thích ở mức độ nhẹ, vậy liệu em có thể tham gia nghĩa vụ quân sự không?

Trả lời: Căn cứ Phụ lục 1 Phân loại sức khỏe theo thể lực và bệnh tật ban hành kèm theo Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP, có quy định:

- Hội chứng đại tràng tăng kích thích: + Mức độ nhẹ: Điểm 3

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 9 Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP thì căn cứ vào số điểm chấm cho 8 chỉ tiêu ghi trong phiếu sức khỏe nghĩa vụ quân sự để phân loại sức khỏe của công dân tham gia khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, cụ thể như sau:

- Loại 1: 8 chỉ tiêu đều đạt điểm 1;

- Loại 2: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 2;

- Loại 3: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 3;

- Loại 4: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 4;

- Loại 5: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 5;

Loại 6: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 6.

Như vậy, trường hợp bị hội chứng đại tràng tăng kích thích mức độ nhẹ thì sẽ có sức khỏe loại 3.

Và Điểm a Khoản 3 Điều 4 Thông tư 148/2018/TT-BQP có quy định về tiêu chuẩn sức khỏe để tuyển quân như sau:

Tuyển chọn những công dân có sức khỏe loại 1, 2, 3 theo quy định tại Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Từ các quy định trên thì trường hợp này của bạn vẫn đảm bảo điều kiện sức khỏe để tham gia nghĩa vụ quân sự (chưa xét những điều kiện khác).

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin