Ở tù có được khen thưởng không?

Ngày hỏi:13/05/2022

Ở tù có được khen thưởng hay không? Hồ sơ đưa người bị kết án đến nơi chấp hành án phạt tù bao gồm những loại giấy tờ nào? Chào anh chị, em có đứa em đang chấp hành án phạt tù, vừa rồi em có đi thăm và được biết nó chấp hành án tốt. Anh chị cho em hỏi khi chấp hành án tốt có được khen thưởng hay không? Nhờ anh chị tư vấn. Cảm ơn anh chị đã tư vấn.

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

Ở tù có được khen thưởng hay không?

Tại Khoản 1 Điều 27 Luật Thi hành án hình sự 2019 có quy định như sau:

1. Phạm nhân có các quyền sau đây:

...

e) Được tự mình hoặc thông qua người đại diện để thực hiện giao dịch dân sự theo quy định của pháp luật;

g) Được bảo đảm quyền khiếu nại, tố cáo; được đề nghị xét đặc xá, bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật;

h) Được tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, hưởng chế độ, chính sách về bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật;

i) Được sử dụng kinh sách, bày tỏ niềm tin tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định của pháp luật;

k) Được khen thưởng khi có thành tích trong quá trình chấp hành án.

Căn cứ theo quy định hiện hành, trong trường hợp phạm nhân có thành tích trong quá trình chấp hành án thì sẽ được khen thưởng.

Hồ sơ đưa người bị kết án đến nơi chấp hành án phạt tù bao gồm những loại giấy tờ nào?

Tại Khoản 1 Điều 26 Luật Thi hành án hình sự 2019 có quy định về hồ sơ đưa người bị kết án đến nơi chấp hành án phạt tù như sau:

1. Hồ sơ đưa người bị kết án đến nơi chấp hành án phạt tù phải có đủ các tài liệu sau đây:

a) Bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật; trường hợp xét xử phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm thì phải có bản án sơ thẩm kèm theo;

b) Quyết định thi hành án phạt tù;

c) Quyết định của cơ quan quản lý thi hành án hình sự đưa người chấp hành án phạt tù đến trại giam, trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện;

d) Danh bản của người chấp hành án phạt tù;

đ) Bản sao hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng minh quốc tịch đối với người chấp hành án phạt tù là người nước ngoài;

e) Phiếu khám sức khỏe và tài liệu khác có liên quan đến sức khỏe của người chấp hành án phạt tù;

g) Bản nhận xét việc chấp hành nội quy của trại tạm giam, nhà tạm giữ đối với người bị tạm giam;

h) Tài liệu khác có liên quan.

Theo đó, hồ sơ đưa người bị kết án đến nơi chấp hành án phạt tù phải có đủ các loại giấy tờ được liệt kê ở trên.

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập Thư Ký Luật

  • Ban biên tập Thư Ký Luật
  • Click để xem thông tin