Đất đang có tranh chấp thì có được đưa vào kinh doanh không?

Ngày hỏi:12/05/2022

Đất đang có tranh chấp thì có được đưa vào kinh doanh không? Có các loại hợp đồng kinh doanh bất động sản nào? Tôi hiện đang có ý định mua một miếng đất, người môi giới có giới thiệu cho tôi một miếng đất nhưng đang có tranh chấp, vậy đất đang có tranh chấp thì đưa vào kinh doanh có được không?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Đất đang có tranh chấp thì có được đưa vào kinh doanh hay không?

Theo Điều 9 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 có quy định điều kiện của bất động sản đưa vào kinh doanh như sau:

1. Nhà, công trình xây dựng đưa vào kinh doanh phải có đủ các điều kiện sau đây:

a) Có đăng ký quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất trong giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất. Đối với nhà, công trình xây dựng có sẵn trong dự án đầu tư kinh doanh bất động sản thì chỉ cần có giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;

b) Không có tranh chấp về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất;

c) Không bị kê biên để bảo đảm thi hành án.

2. Các loại đất được phép kinh doanh quyền sử dụng đất phải có đủ các điều kiện sau đây:

a) Có giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;

b) Không có tranh chấp về quyền sử dụng đất;

c) Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

d) Trong thời hạn sử dụng đất.

Theo đó, nếu miếng đất bạn đang có dự định mua mà có tranh chấp về quyền sử dụng đất thì không được đưa vào kinh doanh.

Có các loại hợp đồng kinh doanh bất động sản nào?

Theo Khoản 1 Điều 17 Luật này có các loại hợp đồng kinh doanh bất động sản như sau:

a) Hợp đồng mua bán nhà, công trình xây dựng;

b) Hợp đồng cho thuê nhà, công trình xây dựng;

c) Hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng;

d) Hợp đồng chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất;

đ) Hợp đồng chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án bất động sản.

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin