Có được cấp CCCD gắn chip khi không lấy được dấu vân tay không?

Ngày hỏi:12/05/2022

Không lấy được dấu vân tay có được cấp CCCD gắn chip không? Đơn vị tiếp nhận đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân là ai? Đang trong quá trình đổi CMND thành CCCD gắn chip nhưng ông bà tôi do lớn tuổi nên dấu vân tay bị mất. Cho tôi hỏi là trong trường hợp không thể lấy được dấu vân tay thì có được cấp thẻ CCCD gắn chip không? Và nếu mất thẻ CCCD thì cấp lại thẻ CCCD ở đâu?

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

Không lấy được dấu vân tay có được cấp CCCD gắn chip không?

Căn cứ Khoản 3 Điều 5 Thông tư 60/2021/TT-BCA quy định về thu nhận thông tin công dân như sau:

3. Thu nhận vân tay của công dân theo các bước như sau:

Thu nhận vân tay phẳng của 4 ngón chụm bàn tay phải (ngón trỏ, ngón giữa, ngón áp út, ngón út);

Thu nhận vân tay phẳng của 4 ngón chụm bàn tay trái (ngón trỏ, ngón giữa, ngón áp út, ngón út);

Thu nhận vân tay phẳng của 2 ngón cái chụm;

Thu nhận vân tay lăn 10 ngón theo thứ tự: Ngón cái phải, ngón trỏ phải, ngón giữa phải, ngón áp út phải, ngón út phải, ngón cái trái, ngón trỏ trái, ngón giữa trái, ngón áp út trái, ngón út trái.

Trường hợp không thu nhận được đủ 10 vân tay của công dân thì mô tả và nhập thông tin về tình trạng vân tay không thu nhận được.

Theo đó, ông bà bạn mất dấu vân tay thì CCCD mô tả và nhập thông tin về tình trạng vân tay không thu nhận được của ông bà bạn. Như vậy, ông bà bạn mất dấu vân tay vẫn làm được Căn cước công dân gắn chip như bình thường.

Đơn vị tiếp nhận đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân 

Căn cứ Khoản 1 Điều 7 Thông tư trên quy định về xử lý, phê duyệt hồ sơ cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân như sau:

1. Tại đơn vị tiếp nhận đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân

a) Đối với Công an cấp huyện

Cán bộ được phân công phân loại hồ sơ cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân tiến hành phân loại hồ sơ đủ điều kiện và không đủ điều kiện, lập danh sách kèm hồ sơ cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân, báo cáo Đội trưởng Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Đội trưởng Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội kiểm tra các hồ sơ đủ điều kiện và không đủ điều kiện, báo cáo Trưởng Công an cấp huyện.

Trưởng Công an cấp huyện kiểm tra kết quả xử lý hồ sơ và duyệt danh sách hồ sơ đủ điều kiện cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân, đối với các hồ sơ không đủ điều kiện thì thông báo bằng văn bản cho công dân.

Sau khi Trưởng Công an cấp huyện duyệt danh sách hồ sơ đủ điều kiện, Đội trưởng Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội chuyển dữ liệu điện tử cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân lên Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư;

b) Đối với Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Cán bộ được phân công phân loại hồ sơ cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân tiến hành phân loại hồ sơ đủ điều kiện và không đủ điều kiện, lập danh sách kèm hồ sơ cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân, báo cáo Đội trưởng Đội căn cước công dân.

Đội trưởng Đội căn cước công dân kiểm tra các hồ sơ đủ điều kiện và không đủ điều kiện, báo cáo Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội kiểm tra kết quả xử lý hồ sơ và duyệt danh sách hồ sơ đủ điều kiện cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân, đối với các hồ sơ không đủ điều kiện thì thông báo bằng văn bản cho công dân.

Sau khi Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội duyệt danh sách hồ sơ đủ điều kiện, Đội trưởng Đội căn cước công dân thực hiện chuyển dữ liệu điện tử cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân lên Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư.

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập Thư Ký Luật

  • Ban biên tập Thư Ký Luật
  • Click để xem thông tin