Báo cáo kết quả tập sự hành nghề đấu giá chỉ cần có nhận xét của đấu giá viên hướng dẫn tập sự phải không?

Ngày hỏi:07/10/2022

Báo cáo kết quả tập sự hành nghề đấu giá chỉ cần có nhận xét của đấu giá viên hướng dẫn tập sự đúng không? Tập sự hành nghề đấu giá có được đi tiếp khách hàng đấu giá không? Chào ban tư vấn, em đang tập sự hành nghề đấu giá tại một tổ chức thì khi làm báo cáo kết quả tập sự chỉ cần có nhận xét của người hướng dẫn là được đúng không? Bên tổ chức đấu giá phân công cho em đi tiếp khách hàng đấu giá thì có được không? Xin được giải đáp.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Báo cáo kết quả tập sự hành nghề đấu giá chỉ cần có nhận xét của đấu giá viên hướng dẫn tập sự đúng không?

Căn cứ Điều 9 Thông tư 06/2017/TT-BTP quy định về báo cáo kết quả tập sự hành nghề đấu giá như sau:

1. Chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày kết thúc thời gian tập sự, người tập sự nộp báo cáo kết quả tập sự tại Sở Tư pháp nơi người đó có tên trong danh sách tập sự. Báo cáo kết quả tập sự bao gồm:

a) Kỹ năng hành nghề và kinh nghiệm thu nhận được từ quá trình tập sự;

b) Khó khăn, vướng mắc trong quá trình tập sự (nếu có) và đề xuất, kiến nghị.

2. Báo cáo kết quả tập sự phải có nhận xét của đấu giá viên hướng dẫn tập sự và xác nhận của tổ chức đấu giá tài sản nhận tập sự về quá trình và kết quả tập sự.

Như vậy, báo cáo kết quả tập sự phải có nhận xét của người hướng dẫn tập sự và xác nhận của tổ chức đấu giá tài sản tập sự theo quy định trên. Do đó, ngoài nhận xét của người hướng dẫn tập sự thì còn phải có xác nhận của tổ chức đấu giá tài sản tập sự.

Tập sự hành nghề đấu giá có được đi tiếp khách hàng đấu giá không?

Theo Điều 8 Thông tư 06/2017/TT-BTP có quy định về nội dung tập sự hành nghề đấu giá như sau:

1. Kỹ năng soạn thảo hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản; kỹ năng kiểm tra tính xác thực, tính hợp pháp của các giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng, quyền được bán tài sản đối với các loại tài sản đấu giá.

2. Kỹ năng xây dựng Quy chế cuộc đấu giá, niêm yết, thông báo công khai việc đấu giá và các văn bản khác liên quan đến việc tổ chức đấu giá.

3. Kỹ năng điều hành cuộc đấu giá theo các hình thức đấu giá, phương thức đấu giá.

4. Các kỹ năng và công việc khác liên quan đến việc tổ chức đấu giá do đấu giá viên hướng dẫn phân công.

Theo đó, tổ chức đấu giá tài sản nơi bạn thực tập có thể phân công công việc tiếp khách hàng đấu giá theo như quy định trên.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.