Thời gian nghỉ hè của giáo viên có giống nhau không? Ai có quyền quyết định nghỉ hè đối với giáo viên trường trung cấp, cao đẳng?

Ngày hỏi:11/05/2022

Thời gian nghỉ hè của giáo viên có giống nhau không? Ai có thẩm quyền quyết định nghỉ hè đối với giáo viên trường trung cấp, cao đẳng? Em đang định xin vào làm giáo viên tại một trường cao đẳng nhưng em thắc mắc là thời gian nghỉ hè của các giáo viên có giống nhau không? Đối với giáo viên tại trường cao đẳng thì do ai quyết định nghỉ hè?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Thời gian nghỉ hè của giáo viên các cấp có giống nhau không?

Căn cứ Khoản 1 Điều 3 Nghị định 84/2020/NĐ-CP quy định về thời gian nghỉ hè của nhà giáo như sau:

1. Thời gian nghỉ hè của nhà giáo:

a) Thời gian nghỉ hè hằng năm của giáo viên cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, trường chuyên biệt là 08 tuần, bao gồm cả nghỉ phép hằng năm;

b) Thời gian nghỉ hè hàng năm của giáo viên trường trung cấp và giảng viên trường cao đẳng là 06 tuần, bao gồm cả nghỉ phép hằng năm;

c) Thời gian nghỉ hè hàng năm của giảng viên cơ sở giáo dục đại học được thực hiện theo quy chế tổ chức và hoạt động của cơ sở giáo dục đại học;

d) Trong trường hợp đột xuất, khẩn cấp để phòng chống thiên tai, dịch bệnh hoặc trường hợp cấp bách, thời gian nghỉ hè của nhà giáo cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, trường chuyên biệt, trường trung cấp và trường cao đẳng do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quyết định theo thẩm quyền.

Như vậy, theo quy định hiện hành thì thời gian nghỉ hè của giáo viên mỗi cấp sẽ được quy định khác nhau. Theo đó, nếu không thuộc trường hợp khác thì giáo viên cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và trường riêng biệt sẽ là 08 tuần, giáo viên trường trung cấp cao đẳng là 06 tuần và giáo viên cơ sở giáo dục đại học sẽ theo quy chế của cơ sở giáo dục đại học.

Ai có thẩm quyền quyết định nghỉ hè đối với giáo viên trường trung cấp, cao đẳng?

Bên cạnh đó, theo Khoản 3 Điều này quy định:

3. Căn cứ kế hoạch thời gian năm học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và điều kiện cụ thể của địa phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) quyết định thời điểm nghỉ hè của giáo viên ở cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, trường chuyên biệt trên địa bàn.

Căn cứ quy định tại điểm b khoản 1 Điều này, hiệu trưởng trường trung cấp, trường cao đẳng quyết định thời điểm nghỉ hè của giáo viên, giảng viên phù hợp với kế hoạch đào tạo và điều kiện cụ thể của từng trường.

Theo đó, giáo viên trường trung cấp, cao đẳng sẽ do hiệu trưởng trường quyết định thời điểm nghỉ hè của giáo viên.

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin