Tài khoản chứng khoán có được mở online không?

Ngày hỏi:07/10/2022

Mở tài khoản chứng khoán trực tuyến được không? Giao dịch chứng khoán trực tuyến được quy định như thế nào? Tôi hiện đang tính chơi chứng khoán và được một công ty chứng khoán giới thiệu đăng ký tài khoản. Nhưng hiện tôi công tác sau chỗ xa chỗ đó và được họ giới thiệu đăng ký tài khoản trực tuyến. Cho hỏi tôi đăng ký trực tuyến có được không và giao dịch trực tuyến có quy định gì không?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Mở tài khoản chứng khoán trực tuyến được không?

Căn cứ Khoản 4 Điều 89 Luật Chứng khoán 2019 về nghĩa vụ của công ty chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam như sau:

4. Ký hợp đồng bằng văn bản với khách hàng khi cung cấp dịch vụ cho khách hàng; cung cấp đầy đủ, trung thực thông tin cho khách hàng.

Căn cứ Điều 15 Thông tư 121/2020/TT-BTC quy định về mở tài khoản giao dịch chứng khoán như sau:

1. Để thực hiện giao dịch mua, bán chứng khoán cho khách hàng, công ty chứng khoán phải làm thủ tục mở tài khoản giao dịch cho từng khách hàng trên cơ sở hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán với khách hàng. Hợp đồng mở tài khoản phải đáp ứng các quy định hiện hành và có các nội dung tối thiểu theo mẫu quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Công ty chứng khoán có nghĩa vụ giải thích nội dung hợp đồng mở tài khoản giao dịch và các thủ tục có liên quan khi thực hiện giao dịch chứng khoán cho khách hàng, tìm hiểu khả năng tài chính, khả năng chịu đựng rủi ro và kỳ vọng lợi nhuận thu được của khách hàng.

3. Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán quy định tại Khoản 1 Điều này không được chứa đựng những thoả thuận sau:

a) Thoả thuận nhằm trốn tránh nghĩa vụ pháp lý công ty chứng khoán mà không có lý do chính đáng;

b) Thoả thuận hạn chế phạm vi bồi thường của công ty chứng khoán mà không có lý do chính đáng hoặc chuyển rủi ro từ công ty chứng khoán sang khách hàng;

c) Thoả thuận buộc khách hàng thực hiện nghĩa vụ bồi thường một cách không công bằng;

d) Các thoả thuận gây bất lợi một cách không công bằng cho khách hàng.

4. Nhà đầu tư mở tài khoản tại công ty chứng khoán phải điền đầy đủ các thông tin trên hợp đồng mở tài khoản.

Theo đó, hợp đồng chứng khoán được công nhận hợp lệ để hoàn thành thủ tục mở tài khoản chứng khoán thì hợp đồng ký kết phải bằng văn bản, tài khoản kê khai đầy đủ thông tin khách hàng, ký xác nhận của khách hàng vào bản hợp đồng. Nếu mở tài khoản trực tuyến trên cơ bản sẽ hợp lệ theo pháp luật. chẳng hạn như công ty chứng khoán VPS. Hợp đồng giữa khách hàng và công ty chứng khoán có thể ký kết bằng văn bản điện tử. Điều này có nghĩa là việc mở tài khoản chứng khoán online là hoàn toàn hợp lệ. Nó cũng đảm bảo tính pháp lý và độ tin cậy cho cả các bên ký kết hợp đồng.

Giao dịch chứng khoán trực tuyến được quy định như thế nào?

Căn cứ Điều 20 Thông tư 121/2020/TT-BTC quy định về giao dịch chứng khoán trực tuyến như sau:

1. Nghĩa vụ của công ty chứng khoán khi cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến

a) Đảm bảo giao dịch liên tục, thông suốt;

b) Đảm bảo an ninh, an toàn, bảo mật dữ liệu của hệ thống;

c) Có hệ thống dự phòng, phương án thay thế trong trường hợp xảy ra sự cố;

d) Có sự tách biệt với các hệ thống thông tin điện tử khác của công ty;

đ) Ban hành quy trình về việc vận hành, quản lý, sử dụng hệ thống giao dịch chứng khoán trực tuyến.

2. Khi cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến cho khách hàng, công ty chứng khoán phải ký hợp đồng hoặc phụ lục kèm theo hợp đồng mở tài khoản cho khách hàng, bao gồm các nội dung sau:

a) Công bố các rủi ro có thể xảy ra khi giao dịch chứng khoán trực tuyến;

b) Quy định trách nhiệm của khách hàng và công ty chứng khoán về việc bảo mật thông tin về giao dịch trực tuyến của khách hàng.

3. Công ty chứng khoán phải báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về hoạt động giao dịch chứng khoán trực tuyến, tình trạng hệ thống giao dịch chứng khoán trực tuyến và công bố thông tin theo quy định pháp luật về hướng dẫn giao dịch điện tử.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.