Được dùng ngoại tệ để kinh doanh casino không?

Ngày hỏi:07/10/2022

Kinh doanh casino được dùng ngoại tệ không? Người chơi casino được dùng tài khoản ngân hàng để đổi tiền chơi không? Gia đình tôi hiện đang sống gần biên giới Campuchia, chồng tôi tính mở cơ sở kinh doanh casino. Hiện chúng tôi đang thắc mắc là người đến chơi có được sử dụng ngoại tệ và chúng tôi có được sử dụng ngoại tệ để hoạt động kinh doanh được không? Và chúng tôi có được nhận thanh toán từ tài khoản ngân hàng không?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Kinh doanh casino được dùng ngoại tệ không?

Căn cứ Điểm b Khoản 1 Điều 13 Nghị định 03/2017/NĐ-CP và Khoản 1 Điều 8 Thông tư 10/2017/TT-NHNN quy định người chơi nước ngoài có thể nhận tiền thường bằng ngoại tệ như sau:

Điều 13. Quyền và nghĩa vụ của người chơi

1. Người chơi có các quyền sau:

b) Người chơi là người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài có hộ chiếu nước ngoài do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp, giấy thông hành còn giá trị và nhập cảnh hợp pháp vào Việt Nam được nhận tiền trả thưởng và chuyển hoặc mang tiền trả thưởng bằng ngoại tệ ra nước ngoài theo quy định về quản lý ngoại hối của pháp luật Việt Nam và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Điều 8. Nhận và sử dụng tiền trả thưởng của người chơi

1. Người chơi nước ngoài được nhận tiền trả thưởng bằng ngoại tệ hoặc bằng đồng Việt Nam.

Căn cứ Khoản 1 Điều 15 Nghị định 03/2017/NĐ-CP và Khoản 1 Điều 3 Thông tư 10/2017/TT-NHNN quy định doanh nghiệp được thực hiện đổi các loại ngoại tệ sang đồng tiền quy ước và ngược lại cho người chơi như sau:

Điều 15. Quản lý đồng tiền quy ước

1. Đồng tiền quy ước của từng doanh nghiệp phải có dấu, ký hiệu riêng để nhận dạng và phải đáp ứng quy định tại Điều 17 Nghị định này. Mệnh giá của đồng tiền quy ước được phép ghi bằng đồng Việt Nam hoặc bằng một loại ngoại tệ chuyển đổi. Việc quy đổi mệnh giá đồng tiền quy ước bằng ngoại tệ được thực hiện theo hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Doanh nghiệp không được phép sử dụng đồng tiền quy ước của các doanh nghiệp khác để kinh doanh.

Điều 3. Quy đổi mệnh giá đồng tiền quy ước

1. Doanh nghiệp thực hiện đổi đồng Việt Nam hoặc các loại ngoại tệ sang đồng tiền quy ước và ngược lại cho người chơi.

Theo đó casino được dùng đổi tiền ngoại tệ qua tiền quy ước, tiền quy ước qua tiền ngoại tệ và đổi tiền thưởng bằng ngoại tệ.

Căn cứ Điều 20 Nghị định 03/2017/NĐ-CP quy định về quản lý về việc thanh toán và ngoại hối như sau:

1. Doanh nghiệp được chấp nhận sử dụng tiền đồng Việt Nam, ngoại tệ tiền mặt, thẻ ngân hàng của người chơi để đổi đồng tiền quy ước khi tham gia các trò chơi có thưởng tại Điểm kinh doanh casino. Việc thu, chi ngoại tệ của doanh nghiệp được thực hiện sau khi được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp phép theo quy định tại Chương IV Nghị định này.

2. Doanh nghiệp được thu ngoại tệ tiền mặt từ hoạt động kinh doanh casino và sử dụng số ngoại tệ tiền mặt này để trả thưởng cho người chơi là người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài có hộ chiếu nước ngoài do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp, giấy thông hành còn giá trị và nhập cảnh hợp pháp vào Việt Nam khi trúng thưởng và các hoạt động ngoại hối khác sau khi được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp phép theo quy định tại Chương IV Nghị định này.

Như vậy, doanh nghiệp kinh doanh casino được sử dụng ngoại tệ tiền mặt và được sử dụng số tiền này để trả thưởng cho người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài và các hoạt động ngoại hối khác sau khi được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp phép.

Người chơi casino được dùng tài khoản ngân hàng để đổi tiền chơi không?

Căn cứ Điều 7 Thông tư 10/2017/TT-NHNN quy định về thanh toán bằng thẻ ngân hàng như sau:

Điều 7. Thanh toán bằng thẻ ngân hàng

1. Doanh nghiệp được chấp nhận thẻ ngân hàng của người chơi để đổi đồng tiền quy ước khi tham gia các trò chơi tại Điểm kinh doanh casino. Doanh nghiệp chỉ được nhận thanh toán bằng đồng Việt Nam từ ngân hàng thanh toán thẻ.

2. Việc sử dụng thẻ ngân hàng trong hoạt động kinh doanh casino do khách hàng và doanh nghiệp tự thỏa thuận trên cơ sở phù hợp với quy định pháp luật hiện hành về cung ứng dịch vụ thanh toán, phương tiện thanh toán và pháp luật về quản lý ngoại hối.

Như vậy, bạn được nhận thẻ ngân hàng của người chơi để đổi quy ước khi tham gia trò chơi nhưng chỉ bằng tài khoản thanh toàn tiền Việt Đồng, không áp dụng với ngoại tệ thanh toán bằng ngân hàng.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.